กำกับดาวเทียมเบ็ดเสร็จ

กสทช.ขีดเส้น 6 เดือน พร้อมคลอดเกณฑ์กำกับดาวเทียมตาม พ.ร.บ.ใหม่ คุมเบ็ดเสร็จตั้งแต่การอนุมัติใช้วงโคจร ไลเซนส์ให้บริการ จนถึงสิทธิ landing rights ของดาวเทียมต่างชาติ ตีกรอบผู้ประกอบการต้องตั้งบริษัทในไทย ห้ามต่างด้าวถือหุ้นเกิน 49%

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2562 เมื่อ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้อำนาจ กสทช.กำกับกิจการดาวเทียมทั้งหมด ทั้งการทำหน้าที่แทนรัฐในการรักษาสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียม การออกใบอนุญาตให้บริการ และการประกอบกิจการโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศ (landing rights) เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย

“เทคโนโลยีดาวเทียมเปลี่ยนแปลงไปมาก ขนาดของดาวเทียมเล็กลง แต่มีศักยภาพการใช้งานได้มากขึ้น บรรดาเทคสตาร์ตอัพก็เข้ามาในธุรกิจนี้ได้ การเปิดเสรีและวางแนวทางกำกับดูแลที่ชัดเจนไว้ จึงมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ”

ภายใน 6 เดือนจากนี้ คณะทำงานของ กสทช.จะยกร่างแผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ร่างประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และร่างประกาศ landing rights เสร็จเรียบร้อย เพื่อเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นขอใช้วงโคจรและขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้

“เกณฑ์สำคัญ คือต้องจดทะเบียนตั้งบริษัทในไทย และมีต่างด้าวถือหุ้นไม่เกิน 49% และมีสถานะทางการเงินเพียงพอที่จะเอื้อในการเปิดให้บริการได้ ส่วนสิทธิ landing rights กับดาวเทียมต่างชาติ จะตามหลักสากล คือ หากไทยเปิดให้สิทธิกับดาวเทียมสัญชาติใด ประเทศดังกล่าวต้องอนุญาตให้ดาวเทียมไทยเข้าไปให้บริการในประเทศนั้นด้วย”

ส่วนดาวเทียมที่อยู่ภายใต้สัมปทานอย่างไอพีสตาร์ ไทยคม 5 และ 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะเป็นผู้คัดเลือกตามกระบวนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)

Previous articleความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
Next articleเศรษฐกิจติดหล่มการเมือง