“ทรู”แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ย้ำการขอรับจัดสรรคลื่น 700 MHz “จำเป็นต้องพิจารณารอบด้าน”

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

โดยระบุว่า ตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม (“คำสั่ง คสช. ที่ 4/2562”) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890-915 MHz/935-960 MHz (“คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz”) ที่ประสงค์ ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 มีหนังสือแจ้งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ นั้น

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“TUC”) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ต้องชำระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 แล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการจะขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น TUC มีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดย TUC จะได้พิจารณาและดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป ภายหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กสทช. ยิ้มร่า“ทรู”ยื่นหนังสือยืนยันซื้อคลื่น 700MHz แล้ว ได้ตังค์แน่ 2 หมื่นกว่าล้านเยียวยาทีวีดิจิทัล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ