“สปริงนิวส์ 19” พร้อมมาก! ส่งแผนเยียวยาเตรียม “จอดำ” ช่องแรก ส.ค. นี้

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า “สปริงนิวส์ 19 ” ได้ส่งเอกสารทางการเงินและแผนเยียวยาผู้บริโภค รวมถึงพนักงานที่จะต้องถูกเลิกจ้างจาการคืนช่อง ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรียบร้อยแล้ว ฟาก “กสทช.” เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลแจ้งความจำนงขอคืนหนังสือค้ำประกันเงินประมูลช่องงวดที่ 5 และ 6 ตามที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินตาม คำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ในวันที่ 20 มิ.ย. 2562

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เตรียมนำแผนเยียวยาผู้บริโภคและการเยียวยาพนักงาน รวมถึงเอกสารการเงินทั้งหมดของช่อง “สปริงนิวส์ 19” ที่ได้แสดงความจำนงขอคืนใบอนุญาตให้บริการช่องทีวีดิจิทัล เข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเยียวยาช่องทีวีดิจิทัลในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ หลังจากเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ส่งเอกสารครบถ้วน

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

“ผมได้ย้ำแล้วว่า ถ้าช่องส่งเอกสารมาเร็ว ก็ได้พิจารณาก่อนและได้เงินคืนก่อน ทั้ง 7 รายที่ขอคืนช่องทีวีดิจิทัล มีเวลา 60 วันในการส่งเอกสารงบการเงินและแผนเยียวยา เมื่อช่องสปริงนิวส์ 19 ส่งมาครบหมดแล้ว ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงินเยียวยา และเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเยียวยาผู้บริโภค ซึ่งคณะอนุฯ จะประชุมครั้งถัดไปคือ 4 มิ.ย. ส่วนบอร์ดจะประชุม 12 มิ.ย. นี้ หากบรรจุวาระการประชุมได้ทัน แล้วบอร์ดกำหนดให้ช่องสปริงนิวส์ เยียวยาผู้บริโภค 30 วัน ก็จะเป็นช่องแรกที่จะจอดำได้ราวๆ เดือน ส.ค. นี้ และก็จะได้เงินเยียวยาคืนช่องในทันที”

ขณะที่แผนเยียวยาพนักงานที่ทางสปริงนิวส์ 19 ส่งมาคือ จะให้เงินชดเชยเพิ่มจากที่กฎหมายแรงงานกำหนดอีก 1 เดือน

นอกจากนี้ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะเปิดให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทุกราย มายื่นขอหนังสือค้ำประกันเงินประมูลช่องทีวีดิจิทัลในงวดที่ 5 และ 6 คืนได้ โดยจะได้รับหนังสือค้ำประกันคืนภายใน 7 วัน

“กสทช. ไม่อยากถือแบงค์การันตีไว้นาน เพราะช่องต้องมีภาระกับสถาบันการเงิน อยากให้ทุกช่องมารับแบงค์การันตีในส่วนที่ 5 และ 6 กลับไปก่อน เพราะมีคำสั่ง คสช. ยกให้อยู่แล้ว ส่วนที่ยังค้างในงวดที่ 4 ก็มีทางเลือกให้มาจ่ายเลยหรือขอผ่อนผันแบบเสียดอกเบี้ยก่อนได้ หากจ่ายงวดที่ 4 ครบแล้วก็จะได้แบงค์การันตีคืนภายใน 7 วัน”

โดยเงื่อนไขการคืนหนังสือค้ำประกันคือ ต้องชำระเงินค่าประมูลในงวดที่ 4 ให้ครบก่อน หากเป็นผู้ที่ยื่นขอ “คืนช่อง” สามารถใช้สิทธิ์ให้ “หักกลบลบหนี้” เงินประมูลงวดที่ 4 กับ เงินเยียวยาที่จะได้จากการคืนช่องได้

“ผู้ที่ค้างชำระงวดที่ 4 ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ได้ให้เวลา 120 วัน ที่จะนำเงินประมูลงวดที่ 4 มาจ่ายให้ครบโดยไม่ถูกคิดดอกเบี้ย คือต้องจ่ายให้ครบก่อน 8 ส.ค. 2562 ถ้าเลยจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ซึ่งตามคำสั่ง คสช. 9/2561 ที่กำหนดให้แต่ละช่องพักชำระหนี้ได้โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยจะสิ้นสุดในวันที่ 23 พ.ค. 2564 ฉะนั้นถ้าถึงกำหนดแล้ว ช่องใดยังไม่จ่ายงวดที่ 4 ให้ครบ ก็จะบังคับแบงค์การันตีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”