“สปริงนิวส์-สปริง 26” อู้ฟู่ รับพันล้านเยียวยาคืนช่อง

รวดเร็วสมกับที่ “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการ กสทช. ประกาศไว้ตั้งแต่ 7 ช่องทีวีดิจิทัลแจ้งขอ “คืนช่อง” ตามคำสั่ง คสช.ที่ 4/2562ไม่ถึง 2 สัปดาห์หลังจากช่องสปริงนิวส์ 19 และช่องสปริง 26 (NOW 26 เดิม) ยื่นเอกสารทางการเงินแจกแจงรายจ่ายทั้งหมดให้สำนักงาน กสทช. ล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพิจารณาการเยียวยาตามคำสั่ง คสช. ได้เคาะตัวเลขที่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ช่องจะได้รับเรียบร้อย

โดย “สปริงนิวส์ 19” จะได้ เงินเยียวยา 500.564 ล้านบาท

“ยังมีอีก 3,540 วันที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้ใช้คลื่นตามไลเซนส์ มื่อคำนวณกับเงินประมูลช่องของสปริงนิวส์ ในราคา 1,318 ล้านบาท จะได้เท่ากับ 567.407 ล้านบาท จากนั้นนำไปหักเงินสนับสนุนที่ได้จากภาครัฐคือ 1.ค่า MUX (โครงข่าย) ถึง 15 ส.ค. 62 เป็นเงิน 27 ล้านบาท 2.ค่า Must Carry ถึง 15 ส.ค. 62 อีก 35.431 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่บริษัทได้รับจากการประกอบกิจการก่อนนี้ 4.412 ล้านบาท ฉะนั้นช่องสปริงนิวส์จะได้เงินเยียวยาสุทธิ 500.564 ล้านบาท”

ส่วนช่อง “สปริง 26” จะได้รับเงินเยียวยาราว 675 ล้านบาท คำนวณจากเงินประมูลช่อง 2,200 ล้านบาท เมื่อคำนวณค่าคลื่นที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้ใช้จะเป็นเงิน 951.064 ล้านบาท หักผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการประกอบกิจการถึง 15 ส.ค. 2562 คือ ค่า MUX ที่รัฐสนับสนุน 26.250 ล้านบาท ค่า Must Carry 33.979 ล้านบาท รวมแล้วจะได้รับค่าเยียวยา 890.835 ล้านบาท แต่ยังมีเงินประมูลงวด 4 ที่ยังจ่ายไม่ครบตามคำสั่ง คสช. 215.070 ล้านบาท ช่องสปริง 26 จึงได้เงินเยียวยา 675.764 ล้านบาท

“ตัวเลขเงินเยียวยาที่คำนวณได้ไม่ต้องเสนอให้บอร์ด กสทช.อนุมัติ เพราะเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่ง คสช. แต่วันสิ้นสุดการให้บริการจะต้องให้บอร์ด กสทช.กำหนดวัน ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมวันที่ 25 มิ.ย.นี้ แต่สำนักงานได้เสนอให้เป็นวันที่ 15 ส.ค. 2562 ซึ่งคงไม่เปลี่ยนวัน เพราะได้ประสานกับบอร์ดไว้แล้ว ฉะนั้นทั้ง 2 ช่องจะจอดำในเวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 ส.ค. 2562 และจะได้รับเงินเยียวยาหลังจากจอดำไม่เกิน 60 วัน”

ส่วนอีก 5 ช่องที่เหลือ จะต้องยื่นเอกสารทางการเงินทั้งหมดให้สำนักงาน กสทช.ภายใน 10 ก.ค.นี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตัวเลขเงินเยียวยาที่จะได้ ซึ่งหากยื่นไม่ทัน สามารถขอผันผ่อนได้อีก 30 วัน แต่ถ้าครบกำหนดผ่อนผันแล้ว ทางคณะอนุกรรมการจะกำหนดตัวเลขที่เห็นว่าเหมาะสมเอง

“ล่าสุดช่องไบรท์ทีวีได้ยื่นเอกสารเข้ามาแล้ว จะเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 17 มิ.ย.นี้ และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ MUX ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น สรุปตัวเลขผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาให้สำนักงานภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อตั้งเรื่องขอยืมเงินกองทุนวิจัยฯ กสทช. มาจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด ซึ่งเงินค่าเยียวยาช่องก็จะจ่ายให้เร็วที่สุดเช่นกัน”

ขณะเดียวกันยังได้หารือกับทางผู้ประกอบการเพื่อให้มีการชดเชยการเลิกจ้างพนักงานให้มากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด 3 เดือนตามข้อเรียกร้องขององค์กรสื่อด้วย

“ก่อนที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับช่องทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการต้องทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคและเยียวยาพนักงานให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำผิดข้อตกลง”

Previous articleสมาคมฟุตบอลตั้ง “การ์เลส โรมาโกซา” นั่ง “ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค” คนแรกในประวัติศาสตร์บอลไทย
Next article“เอเชียทีค” จัดงาน “ฟิตตรี้เฟส 2019 มุสลิมเจริญกรุง