ตามคาด! เอไอเอส รับจัดสรรคลื่น 700 MHz

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเวลา 8.54 น. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมบอร์ดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเข้าร่วมจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz

โดยระบุว่า ในวันที่ 19
มิถุนายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อยร้อยละ 99.99
จะดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย กสทช. จะดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรชุดคลื่นความถี่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน 700 MHz ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

Previous articlePTTEP ประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ร่วมถือหุ้น 8.5% คาดว่าจะเริ่มการผลิต LNG ในปี’67
Next articleรัฐบาลเสียงพิการ “บิ๊กตู่” ขี่หลังเสือนักเลือกตั้ง