AI ผลิตซ้ำอคติในอดีต

แฟ้มภาพ

บริษัท ThoughtWorks ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์พบว่า AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้แพร่หลายขึ้น มีประเด็นที่มักถูกมองข้ามคือ อคติที่แฝงอยู่ในระบบ AI เช่น พบว่า โฆษณาออนไลน์ที่ถูกสร้างจาก machine learning มีแนวโน้มเสนอข้อมูลการรับสมัครงานที่มีเงินเดือนสูงให้แก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่ากังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของระบบการคำนวณอันซับซ้อน ที่จะกลายเป็นการผลิตซ้ำอคติในอดีตให้สืบต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ทุกฝ่ายจำเป็นต้องเข้าใจว่าอคติที่แฝงอยู่ใน AI นั้นเกิดจากอะไร และจะป้องกันมันอย่างไร โดยตระหนักว่าทุกคนล้วนแต่มีความลำเอียง จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ และทำให้เกิดความสมดุลในข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้อยู่เสมอ เพราะ AI นั้นมีขีดจำกัดตามข้อมูลที่ใส่เข้าไป

กรณี Mozilla กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการจดจำด้วยเสียง ด้วยการใช้เทคโนโลยี crowd-sourcing และการเก็บรวบรวมคำพูดต่าง ๆ กว่า 10,000 ชั่วโมงจากคนทั่วโลก ทั้งยังมีโครงการ Common Voice ฐานข้อมูลด้านเสียงที่เปิดให้บุคคลทั่วไปนำไปปรับใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่นที่สั่งการด้วยเสียงได้ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยภาษาที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการสร้างระบบสั่งงานด้วยเสียงที่รองรับผู้คนได้กว้างขวางมากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ