กสทช. ยัน โครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ห้าม “เหมา” ปล่อยเช่าต่อ ชี้ เช่าผ่าน “เคที” ได้เท่านั้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากกรณีการร้องเรียนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมถึงนายกรัฐมนตรีและกสทช. กสทช. ถึงโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินที่มีการผูกขาดรายเดียว กสทช. จึงเชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม 6 ราย ที่ยื่นเรื่องและเชิญ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที ที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการมาร่วมพูดคุย

โดยยืนยันว่าไม่มีการผูกขาด เมื่อกรุงเทพธนาคมรับใบอนุญาตไปแล้ว ทางบริษัทต้องลงทุนเอง ประกอบกิจการด้วยต้นเอง โดยต้องทำข้อมูลต้นทุนการสร้างท่อและแจ้งกสทช. เพื่อเข้าอนุกรรมการกสทช. กำหนดอัตราอ้างอิงในการเช่าท่อ โดยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม และ กสทช. ดังนั้น โทรคมนาคมทุกรายสามารถใช้ได้โดยไม่มีการกีดกันใด ๆ หรือให้รายใดรายหนึ่งไปขายต่อ โดยทุกรายสามารถเช่าท่อได้กับบริษัทกรุงเทพโดยตรง

นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า บริษัทยืนยันว่าไม่มีการผูกขาดหรือให้สัมปทานกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัท ได้เปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย แต่ยังไม่ได้มีการลงนาม หรือดำเนินการใด ๆ


ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งผู้ใช้บริการความจุ มีสถานะเป็นลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีการให้สัมปทาน หรือมีการโอนสิทธิ์แต่อย่างใด บริษัทดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไว้เพียงพอ พร้อมให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีความต้องการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน แสดงเจตจำนง และแจ้งปริมาณความต้องการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน