สสช. จับมือ สวทช. พลิกโฉมการบริหารประเทศ ปั้น “บิ๊กดาต้า”รองรับการตัดสินใจด้านนโยบาย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ”  หวังพลิกโฉมการตัดสินใจด้านนโยบายด้วยบิ๊กดาต้า  ประเดิมโครงการ SDGs ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า หลังจากได้ทำงานร่วมกับ สวทช. มาระยะหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ได้ยกระดับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาข้อมูลสำหรับกาตัดสินใจของประเทศ ด้วยการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า  ซึ่ง สสช. จะนำเทคโนโลยีจาก สวทช. มาใช้พัฒนารูปแบบการทำงานของ สสช. ให้รองรับการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็งของ สวทช. มาใช้เพื่อการบริหารข้อมูลประเทศ เพื่อรองรับการตัดสินใจด้านนโยบาย ซึ่งเดิมข้อมูลในมือภาครัฐมีอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยโครงการนำร่องของความร่วมมือนี้คือ โครงการพัฒนาข้อมูลเพื่อตอบโจทย์วาระการพัฒนา ค.ศ.2030 (Agenda 2030) และ 17  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  และของประเทศไทย โดย สสช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีตัวชี้วัด SDGs ของประเทศ กว่า 230 ตัวชี้วัด ขณะที่ สวทช. จะวิจัยการพัฒนาและออกแบบระบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของประเทศ ในหลายตัวชี้วัด อาทิ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเพิ่มของประเทศ ปริมาณการใช้วัสดุภายในประเทศ

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ