“เนคเทค” โชว์ “สุทธิชัย หยุ่น AI” นักข่าว AI คนแรกของไทย

“เนคเทค” โชว์ “สุทธิชัย หยุ่น AI” นักข่าว AI คนแรกของไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดตัว AI FOR THAI โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAT INET pantip.com และ KBTG รวมทั้งมีความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน โดยภายในงานได้โชว์ ‘สุทธิชัย หยุ่น AI’ เอไอที่นำเสียงของคุณสุทธิชัย หยุ่น มาใช้ในการรายงานข่าว สามารถตอบโต้ได้แบบเสมือนคุณสุทธิชัย หยุ่นตัวจริงมาพูดคุยสด ๆ บนเวที

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ

เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และมีความมุ่งหมายว่า AI FOR THAI จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้

หากคุณคือนักพัฒนา ผู้ประกอบการบริษัท SME ที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้าน AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กับการประมวลผลภาษาไทย เช่น

– ตัดคำ วิเคราะห์ไวยากรณ์ วิเคราะห์คำอ่าน
– วิเคราะห์ความคิดเห็น
– วิเคราะห์ภาพและวิดีโอ เช่น ภาพข้อความ ภาพวัตถุ ภาพใบหน้า
– เข้าใจและสร้างเสียงพูดภาษาไทย ตลอดจนสร้าง Chatbot

AI FOR THAI หรือ แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย สามารถใช้งานได้ที่ www.aiforthai.in.th

 

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ