แป๊บเดียว 3 ปีแล้ว! กระทรวงดิจิทัลฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

รายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 3 ปี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร

โดยได้มีกิจกรรมทั้งการร่วมกันสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ประจำศูนย์ราชการฯ พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 3 ปี ซึ่งภายในงานได้มีการร่วมกันบริจาคเงินให้กองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพ สป.ดศ. เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดีอี กล่าวว่า  โครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงฯ คือ การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ครบกระจายทั่วทั้งประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ ที่สร้างประโยชน์อย่างครบวงจรแก่ประชาชนทุกวัย โดยดำเนินการควบคู่กับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในการลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซมจากจุดให้บริการเดิมที่มีอยู่ ทั้งยังมีแนวคิดจะสร้างอาสาสมัครดิจิทัล เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในหมู่บ้าน นอกเหนือจากการแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อาทิ การในกรณีภัยพิบัติที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

“ทุกวันนี้หน่วยงานราชการมีความสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาชนมากขึ้นเช่นกัน”

สำหรับกระทรวงดีอีนั้น เดิมคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ตั้งขึ้นเมื่อ 3 ต.ค. 2545 โดยมีหน่วยงานใต้สังกัดคือ สำนักปลัดกระทรวงไอซีที กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเปลี่ยนกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายขับเคลื่อน “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดย พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  15  ก.ย. 2559 ส่งผลให้กระทรวงไอซีที ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ 16 ก.ย. 2559

ปัจจุบัน มีหน่วยงานใต้สังกัดคือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.  บมจ.ทีโอที  บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

และกำลังจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ