กสทช. ปักธงปี’63 ลุยคลอดไลเซนส์ดาวเทียม เปิดประเดิมวงโคจร 50.5E

กสทช. ปักธงปี63 ลุยคลอดไลเซนส์ดาวเทียม  เลือกวงโคจร 50.5 E เปิดประเดิมหาผู้ได้สิทธิ์ยิงดาวเทียมใหม่  พร้อมเร่งกำกับดาวเทียมต่างชาติ

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 60 ได้บัญญัติให้ “รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ” และได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ กสทช. ดำเนินการตามมาตรา 60 ในนามรัฐ

โดยในวันที่  21 ต.ค. 2562 จะจัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ

หลังจากที่ประชุมบอร์ด  กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบในขั้นต้นแล้ว โดยเมื่อประชาพิจารณ์แล้วจะนำไปปรับปรุงก่อนจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้

“ปี 2563 จะเริ่มจัดสรรใบอนุญาตดาวเทียม  โดยเฉพาะการให้สิทธิ์ใช้วงโคจรดาวเทียมตำแหน่งที่ 50.5 องศาตะวันออก ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องดำเนินการ ก่อนที่ไทยจะเสียสิทธิ์ในการใช้งาน และเป็นตำแหน่งวงโคจรที่พร้อมใช้งานได้ทันที”

สำหรับแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จะเป็นทิศทางในการกำหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หรือที่เรียกว่าเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ทั้งหมดของประเทศไทยอันเป็นสมบัติของชาติ  รวมถึงแนวทางในการให้ได้มาและ รักษา รวมทั้งการสละสิทธิ

ขณะที่สาระสำคัญ คือ การอนุญาตให้มีการใช้สิทธินั้น หากเป็นสิทธิขั้นต้นกรณีข่ายงาน “ดาวเทียมใหม่” จะพิจารณาโดยใช้หลักใครมาขอก่อนได้ก่อน ส่วนใน “Filing เดิม” ที่พร้อมยิงดาวเทียมได้ทันทีนั้น   กสทช.จะออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการใช้สิทธิ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และมีบทเฉพาะการรองรับการอนุญาตใช้สิทธิสำหรับบมจ.ไทยคม ไปจนกว่าอายุสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุด ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับสัมปทานคลื่นความถี่

ส่วนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ “ดาวเทียมต่างชาติ”  (Landing Right) หลักสำคัญคือ กสทช. จะใช้สิทธิ์กับดาวเทียมที่อนุญาตให้ดาวเทียมสัญชาติไทยเข้าไปให้บริการในประะเทศต้นทางเจ้าของดาวเทียมนั้นด้วย

และต้องเข้ามาตั้งบริษัทในไทยโดยมีผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน 49% หรือทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนให้บริการกับบริษัทไทย

“การทำงานของ กสทช. ยึดหลักสำคัญคือ ต้องเปิดเสรี มีการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอย่างเต็มที่ ไม่ให้เกิดการผูกขาด แต่ผู้ประกอบการไทยก็ต้องอยู่รอดด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ