“พุทธิพงษ์” เคลียร์ชัดๆ งบ World EXPO 800 ล้าน- คลาวด์ภาครัฐ

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ เคลียร์ทุกปัญหา “งบประมาณ” หน่วยงานใต้สังกัด ทั้งดีป้า-World Expo คลาวด์ภาครัฐ ยืนยัน ไม่ซ้ำซ้อน- ประหยัดแล้ว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วาระแรก เมื่อ 19 ตุลาคม 2562  เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานใต้สังกัด

World Expo 800 ล้าน

เรื่อง World Expo กราบเรียนท่านประธานว่า ในปีหน้าประเทศไทยก็จะมีการไปร่วมงาน World Expo ที่ดูไบ งบประมาณที่ได้มาเป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี งบประมาณโดยรวมประมาณ 800 ล้านบาท

ขออนุญาตถือโอกาสใช้เวลาสั้นๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยด้วย และท่าน สส. ทุกท่าน นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้พื้นที่จำนวนมากที่สุดตั้งแต่เคยได้มา

งบประมาณทั้งหมด 800 ล้านบาท ทั้งก่อสร้าง ทำระบบทั้งหมด แล้วก็ยังยึดมั่นอยู่ในแนวทาง วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย จะเห็นว่าการตกแต่ง
ทั้งหมดนำมาจากดอกไม้ มาจากสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้การนับถือ นิทรรศการทั้งหมดจะ
เล่าถึงความเป็นคนไทย แล้วใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยทั้งหมด

ฉะนั้น เงิน 800 ล้านบาท ที่ท่านบอกว่า
มากเกินไป ผมเรียนเพื่อเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้เห็นว่ารัฐบาลยุคนี้ได้ใช้เงินอย่างระมัดระวัง  จะเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลเรากังวลมาก และระมัดระวังในการใช้งบประมาณ

จะเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ขนาดของการแสดงใน World Expo ในครั้งนี้เป็นไซส์ L เป็นไซส์ใหญ่ มีใหญ่ที่สุดคือ XL ในครั้งที่แล้วเราได้ไซส์ M ในงบประมาณที่เท่ากัน คือ 800 ล้านบาทเท่ากัน

จะเห็นว่าต่อพื้นที่ ต่อตารางเมตร ที่เราใช้จากพื้นที่ทั้งหมด 3,600 กว่าสแควร์เมตร ตกต่อสแควร์เมตรประมาณ 245,979 บาทเท่านั้นเอง

ถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เค้าใช้พื้นที่น้อยกว่าเรา บางพื้นที่ 2000 ตารางเมตร เขาใช้ 863,000 บาทต่อสแควร์เมตร จะเห็นว่าของเราถูกที่สุดถ้าเทียบต่อตารางเมตร และพื้นที่ใหญ่กว่าคนอื่นเป็นจำนวนมาก

ฉะนั้น งบประมาณไม่ได้มากกว่าครั้งที่แล้ว ทั้งๆที่ครั้งที่แล้วได้พื้นที่ขนาดกลางเท่านั้น ขอยกตัวอย่างในเบื้องต้นเท่านั้นเองว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการใช้งบประมาณของภาษีพี่น้องประชาชน
เป็นจำนวนมาก และทำให้ดีที่สุด ไม่ให้เสียความที่เราจะเอาประเทศไทยไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็น เราก็คง
คิดว่าใช้งบประมาณที่เหมาะสม ประหยัด

GDCC คลาวด์ภาครัฐ

โครงการ GDCC หรือการทำคลาวด์
ของภาครัฐ เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้มองเห็นความปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่การรวบรวมฐานข้อมูลที่ถูกต้องปลอดภัยของภาครัฐ

ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี เคยมีการใช้หน่วยงานของ สพร. ในการตั้งงบประมาณที่จะดูแลและสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงาน ได้ใช้คลาวด์บางส่วนแล้ว

แต่ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ วันนี้เรามองและรัฐบาลได้มีการบูรณาการกันว่าจากนี้ต่อไป ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี
2564 ทุกหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยจะต้องใช้ระบบคลาวด์อันเดียวกัน และแนวทางในการปกป้อง
ป้องกันข้อมูลของทางราชการให้มีการปลอดภัย มีความเหมาะสม

ที่สำคัญที่สุดคือจะประหยัดงบประมาณ ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานพยายามตั้งงบประมาณของตัวเองในการที่จะเช่า และก็ไปใช้คลาวด์ในพื้นที่แตกต่างกัน
ไป เราพยายามรวมศูนย์ให้ทุกหน่วยงาน ไม่จำป็นต้องมีงบประมาณในการไปใช้คลาวด์ ต่างคนต่างเช่า เป็นการสิ้นเปลือง และมาตรฐานก็แตกต่างกัน

รัฐบาลจะพยายามในปี 2564 เราจะมีคลาวด์เป็นของรัฐบาลไทย
โดยใช้ CAT หรือ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นคนทำให้ งบประมาณจะไม่มีความจำเป็นในการไปตั้งตาม
กระทรวงต่างๆ อีกต่อไป ทุกกระทรวง ทบวง กรม สามารถใช้คลาวด์นี้ เป็นคลาวด์ของรัฐบาลมีความ
ปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ