“วนพรรณ ออร์แกนิค” คว้ารางวัลชนะเลิศ “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”

11 ปีแล้วที่ดีแทค ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้จัดการประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”

โดยปีนี้มุ่งเน้น “สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค” เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตร มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น

“บุญชัย เบญจรงคกุล”ประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า โครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มีความมุ่งหวังในการเชิดชูเกษตรกรตัวอย่าง และขยายแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นคือการคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

ขณะที่ “สำราญ สาราบรรณ์” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยเป็นความท้าทายหนึ่งที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันประเด็นดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์

ด้าน “อเล็กซานดรา ไรซ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก และการเปลี่ยนรูปแบบของวิถีชีวิตจากชนบทสู่เมืองที่เพิ่มมากขึ้น โดยภายใน 30 ปี ข้างหน้า ประชากรเมืองจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็น 66% “อาหาร” จึงเป็นสิ่งสำคัญ ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทำให้ห่วงโซ่ทางการเกษตรมีประสิทธิภาพ ดีแทคมีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value) หรือ CSV ระหว่าง ภาคธุรกิจ สังคม และประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของไทย

สำหรับรางวัลในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปรีชา หงอกสิมมา จาก ” วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น” จังหวัดขอนแก่น

[ RBK F3 ] ปรีชา หงอกสิมมา ขอนแก่น

#RBKVote [ F3 ]ส่งกำลังใจด้วยการกด Like กด Share คลิป…[ RBK F3 ] ปรีชา หงอกสิมมา วณพรรณการ์เด้น จังหวัดขอนแก่น#RBKF3#เกษตรกรขวัญใจมหาชน#ร่วมให้กำลังใจเกษตรกรด้วยการกดLikeกดShare#เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2562#เกษตรวิถีอินทรีย์ครบวงจร

โพสต์โดย รักบ้านเกิด l www.rakbankerd.com เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โกสินธุ์ สุวรรณภักดี จาก ภักดีฟาร์ม จังหวัดมหาสารคาม,

[ RBK F5 ] โกสินธุ์ สุวรรณภักดี มหาสารคาม

#RBKVote [ F5 ]ส่งกำลังใจด้วยการกด Like กด Share คลิป…[ RBK F5 ] โกสินธุ์ สุวรรณภักดี ภักดีฟาร์มโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม#RBKF5#เกษตรกรขวัญใจมหาชน#ร่วมให้กำลังใจเกษตรกรด้วยการกดLikeกดShare#เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2562#เกษตรวิถีอินทรีย์ครบวงจร

โพสต์โดย รักบ้านเกิด l www.rakbankerd.com เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กล้วย ดวงคำ จาก บ้านฟาร์มออร์แกนิค จังหวัดยโสธร

[ RBK F4 ] กล้วย ดวงคำ ยโสธร

#RBKVote [ F4 ]ส่งกำลังใจด้วยการกด Like กด Share คลิป…[ RBK F4 ] กล้วย ดวงคำ นาข้าวอินทรีย์บ้านเชียงเพ็ง จังหวัดยโสธร#RBKF4#เกษตรกรขวัญใจมหาชน#ร่วมให้กำลังใจเกษตรกรด้วยการกดLikeกดShare#เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2562#เกษตรวิถีอินทรีย์ครบวงจร

โพสต์โดย รักบ้านเกิด l www.rakbankerd.com เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019

และรางวัลเกษตรกรดีเด่น อีก 7 รางวัลได้แก่ ดวงตา กระสินธุ์ จาก S2S Farm Hub จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว จาก ฟาร์มบ้านนอกสบายดี จังหวัดอุตรดิตถ์, นิชาภา สุวรรณนาค จาก Pranburi Mushroom Farm จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ดารารัตน์ นิยมรัตนา จาก บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง จังหวัดตราด, คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ จาก อุ้มฮุ่มโฮมสเตย์ & ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่, สุภาวดี ทับทิม จาก ไร่สวรรค์บนดิน จังหวัดเพชรบุรี และ ธนกัญพัชร ทิ้งโคตร จาก ไร่ธารธรรม จังหวัดเลย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ