We Think Digital หนุนพัฒนานักท่องเน็ตไทย

ไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กกว่า 56 ล้านรายในแต่ละเดือน และผู้ใช้กว่า 39 ล้านรายใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน “ไซมอน มิลเนอร์” รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Facebook จึงย้ำว่า “ไทย” ถือเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับเฟซบุ๊ก ขณะที่ทักษะและพลเมืองดิจิทัลจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คนได้รับประโยชน์ร่วมกันจากดิจิทัล แต่ “YouGov” ได้ศึกษาประชากรไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน โดยพบว่า 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจว่าพาสเวิร์ดของตนเองปลอดภัย 72% ไม่ได้แชร์พาสเวิร์ดกับผู้อื่น 67% ใช้พาสเวิร์ดที่มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร และ 58% รู้จักการยืนยันตัวตนผ่าน 2 ขั้นตอน (2-factor authentication) แต่มีเพียง 40% ที่ระบุลักษณะการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง (phishing) ได้ถูกต้องเป็นที่มาของการเปิดโปรแกรม “We Think Digital” สำหรับส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ โดยเฟซบุ๊กได้เปิดโครงการดังกล่าวแล้ว ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และไทย โดยตั้งเป้าอบรมบุคลากร2 ล้านคน จาก 8 ประเทศ ภายในปี 2020

“ปัญหาการใช้ดิจิทัลที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องพื้นฐาน อาทิ การแชร์ข้อมูลส่วนตัว, การแชร์หรือโพสต์แบบสาธารณะ และการตั้งรหัสที่คิดว่าปลอดภัย โปรแกรมนี้เป็นรากฐานที่สำคัญให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยในโลกออนไลน์ แชร์หรือโพสต์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้งานในเชิงบวก ในประเด็นที่ลึกขึ้นอย่างเฟกนิวส์ การฆ่าตัวตาย โปรแกรมนี้ก็เข้าไปแตะในระดับพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คนไทยวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล สร้างข้อมูลที่ปลอดภัย และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน”

We Think Digital มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี และผู้ใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป จะเน้นที่พื้นฐานการคิด โดยแบ่งเป็น7 หลักสูตร เช่น อินเทอร์เน็ตคืออะไร, การเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเรื่องส่วนตัว ความปลอดภัย การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี ประเด็นเรื่องข่าวปลอม หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งกัน และการฆ่าตัวตาย เพื่อให้ทุกคนมีพื้นฐานการใช้งานโลกออนไลน์

โดยเฟซบุ๊กได้เป็นพันธมิตรกับ “มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย” ในการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวให้กับเครือข่ายของสภาเยาวชนในประเทศไทย และ “LoveFrankie” ในการรับรู้ผ่านโครงการ “We Think Digital Champions Acade-my” ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการทำงานร่วมกับ5 องค์กรของไทย โปรแกรมนี้ในแต่ละประเทศจะต่างกันตามปัญหาแต่ละท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย