“ประวิตร” ย้ำประมูล 5G ต้องโปร่งใสไม่เน้นกำไรมาก

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ณ สำนักงาน กสทช.

พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประมูลเครือข่าย 5G นั้น เป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างด้านการผลิต โครงสร้างด้านการเงิน โครงสร้างด้านการเมือง โครงสร้างด้านการสาธารณสุข และโครงสร้างด้านการจัดเก็บ เป็นต้น

รัฐบาลมีความมุ่งหวังอยากเห็นการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในการลดความเหลื่อมล้ำในด้านที่สำคัญอย่างยั่งยืน และรัฐบาลขอให้ กสทช. เร่งรัดในการขยายบริการเครือข่าย 5G ที่จะเกิดขึ้นไปสู่ภาคประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน อาทิ ภาคสาธารณสุข รัฐบาลอยากให้เกิดระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) โดยเฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ภาคการเกษตร รัฐบาลต้องการให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (smart farming) ภาคการศึกษา รัฐบาลส่งเสริมให้มีการยกระดับการศึกษา มาโดยตลอด

และหวังว่า 5G จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงการเรียนการ สอนที่มีมาตรฐานสูง จากผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และภาคเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องการให้มีการนาเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โอกาส และรายได้ โดยเฉพาะการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมให้มี Start Up ในท้องถิ่น เป็นต้น และนอกจากนี้ ขอให้การประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยไม่ต้องเจาะจงในเรื่องกำไรมาก

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ