สพร. ตั้งเป้า 3 ปี ผลักดันภาครัฐเปลี่ยนผ่านสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” 

สุพจน์ เธียรวุฒิ

สพร. ตั้งเป้า 3 ปี ผลักดันภาครัฐเปลี่ยนผ่านสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” เร่งบรูณาการแพลตฟอร์มภาครัฐ ส่งเสริมโอเพ่นดาต้าต่อยอดการใช้ข้อมูล

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กล่าวว่า  ภารกิจสำคัญ คือ การผลักดันให้ สพร. เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานงานการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1) ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล 2) พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ และ 3) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล

อีกทั้งยังมุ้งเน้นใน 3 เรื่องหลัก ที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1) บุคลากร โดยปรับเรื่องกระบวนการทางความคิด และเรื่องทักษะ 2) กระบวนการ โดยจะทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาว่ามีกระบวนการไหนบ้างที่จะต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป และ 3) เทคโนโลยี จะต้องมีบทบาทร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางในการให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการทางด้านเทคโนโลยี และสร้างมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล

ทั้งนี้จะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด เพราะ “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการมีบทบาทช่วยปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการหาพันธมิตรเทคโนโลยี จากภาครัฐบาลและเอกชน เข้ามาร่วมมือกันในการทำงานแบบ Co-creation ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ