“เอไอเอส” ทุ่มงบ 226 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทเกมมิ่งในสิงคโปร์

“เอไอเอส” ทุ่มงบ 226 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทเกมมิ่ง DGI ในสิงคโปร์ สัดส่วน 33.33% เชื่อธุรกิจเกมออนไลน์เติบโตสูง คาดมูลค่าตลาดรวมตลาดเกมออนไลน์ในไทยปีนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 27,000 ล้านบาท จากปีก่อนประมาณ 23,000 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งจะสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องได้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด (“WDS”) บริษัทย่อย 99.99% เข้าร่วมทุนในธุรกิจด้านดิจิทัลเกมส์ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี (DGI) ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 33.33% คิดเป็นมูลค่า 10,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 226,500,000 บาท)

โดยเป็นการร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากัน ระหว่าง (1) WDS บริษัทย่อยของ AIS กับ (2) บริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเวสเม้นท์ พีทีอี ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับ AIS ในฐานะที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ Singapore Telecommunications (Singtel) และ (3) บริษัท เอสเค เทเลคอม จํากัด (SKT) ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง DGI ดําเนินธุรกิจให้บริการ gaming content platform โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งมีเป้าหมายคือกลุ่มผู้เล่นเกมส์กว่า 800 ล้านรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยร่วมมือกับผู้ผลิตเกมออนไลน์ชั้นนําทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคอนเทนต์เกมออนไลน์ และอีสปอร์ตที่หลากหลาย โดยอาศัยศักพภาพของพันธมิตร ทางธุรกิจทั้งสามรายที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดด้วยการส่งเสริมเกมคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด และสนับสนุนช่องทางการชําระเงิน ความแข็งแกร่งของพันธมิตรประกอบด้วย Singtel ซึ่งมีธุรกิจโทรคมนาคมและฐาน ลูกค้ามากกว่า 710 ล้านรายในภูมิภาค ประกอบกับ SKT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ และความเชี่ยวชาญของ AIS ในด้านอีสปอร์ตในประเทศไทย

ทั้งนี้ตลาดเกมออนไลน์ใน ภูมิภาคเอเชียและไทยมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยตลาดในประเทศไทยมีผู้เล่นกว่า 27 ล้านราย และมีมูลค่าตลาดรวม ประมาณ 23,000 ล้านบาทในปี 2562 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 27,000 ล้านบาทในปี 2563 การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำถึงทิศทางในการสร้างธุรกิจด้านดิจิทัลของเอไอเอส และสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกมออนไลน์ ด้วยจุดแข็งร่วมกันของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย เพื่อการขยายเข้าสู่ตลาดเกมออนไลน์ได้ในระดับในภูมิภาค

การลงทุนดังกล่าวถือเป็นการทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ประเภท รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและบริการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารฉบับเต็มดังนี้

คลิกอ่านเอกสารฉบับเต็มที่นี่