จับคู่ “ผู้ดูแล-ผู้สูงวัย” รับมือสังคมคนแก่แบบไฮเทค

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 20% ของประชากรทั้งหมด

ขณะเดียวกัน “ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังระบุว่า เมื่อสำรวจความต้องการในตลาดผู้สูงวัยพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่ตลาดต้องการ แม้ว่าจะมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) ในระบบราว 40,000 คน และมีศูนย์บริการราว 2,000 แห่งอยู่แล้ว แต่ “มาตรฐาน” และ “คุณภาพ” ของผู้ดูแลเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ

เป็นที่มาของการพัฒนา “careadviser ecoplatform” ที่จะจับคู่ระหว่างความต้องการผู้ดูแลกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตรงความต้องการแบบ “เฉพาะราย” โดยผู้ดูแลจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับการดูแลและรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ

โดยแพลตฟอร์มจะแบ่ง “ผู้ดูแล” ออกเป็น “careny” ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง “care pro” มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป “nurse aid” หลักสูตร 6 เดือน “ผู้ช่วยพยาบาล” (PN) หลักสูตร 1 ปี และ “พยาบาลวิชาชีพ” (RN)


“รูปแบบการเลือกใช้บริการจะมีตั้งแต่ผู้ดูแล เป็นรายวัน รายเดือน แม้แต่นักกายภาพบำบัดเป็นรายครั้งก็สามารถระบุความต้องการได้ โดยแพลตฟอร์มนี้จะยังขยายไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้ต่าง ๆ ในรูปแบบมาร์เก็ตเพลซ แม้แต่พาร์ตเนอร์รถแท็กซี่ ประกัน การสร้างเครือข่ายให้ความรู้”


ตั้งเป้า 3 ปี 2563-2565 มีผู้ดูแลในระบบ 1,000 ราย มีพาร์ตเนอร์ที่เป็นศูนย์บริการ 100 ศูนย์ โดยรายได้ของแพลตฟอร์ม มาจากค่าดำเนินการ 10-15% ในการบริหารจัดการ และพัฒนาความสามารถแคร์นี่ให้ทันตามเทคโนโลยี ให้ความรู้ และทดสอบอื่น ๆ โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้ 15-20 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ