ไปรษณีย์ไทยหนุนสู้ภัยCOVID ส่งอุปกรณ์การแพทย์ฟรี-เปิดช่องทางออนไลน์ให้เกษตรกรระบายผลผลิต

ไปรษณีย์ไทยต่อยอดศักยภาพเครือข่ายขนส่งช่วยไทยสู้ภัยโควิด พร้อมรับส่งหน้ากาก-อุปกรณ์การแพทย์ให้ ร.พ.ทั่วประเทศฟรี จัดส่งยาให้ผู้ป่วยลดความแออัด ช่วยเกษตรกรโกออนไลน์บรรเทาผลกระทบ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปรษณีย์ไทยได้ใช้ศักยภาพเครือข่ายการขนส่งที่มี เป็นสื่อกลางในการส่งมอบสิ่งของและความห่วงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกันอย่างปลอดภัย  รวมถึงช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในยามวิกฤตให้กับประชาชนได้ ผ่าน 4 โครงการสำคัญได้แก่  “ส่งความห่วงใย”  รับเป็นตัวแทนส่ง “หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์” จากประชาชนหรือองค์กรที่ประสงค์จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ส่งสุข ส่งยา”  บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยโรงพยาบาลที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ โทร.0 2831 3975

“ส่งกำลังใจ”  แจกฟรีไปรษณียบัตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเขียนส่งกำลังใจและ ความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ และคนที่รัก

“ยิ้มสู้-19” บริการส่งสิ่งของเหมาจ่ายในราคา 19 บาท ทั่วประเทศ สำหรับสิ่งของพัสดุที่น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ช่วยเหลือคนไทยและลดต้นทุนค่าส่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ

“ส่งสุข ส่งผลไม้”  เปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์ม thailandpostmart.com พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศ และซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ด้านการส่งออกผลไม้ช่วงเก็บเกี่ยวจากสถานการณ์การแพระระบาดของเชื้อไวรัสฯ

ทั้งยังมีบริการฝากส่งสิ่งของนอกสถานที่ บริการรับ – ส่งสิ่งของและพัสดุ ในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น ณ ที่อยู่ของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอยู่บ้านลดการแพร่ระบาดของเชื้อ