ยอดพัสดุเพิ่ม 60% ไปรษณีย์ไทยปรับแผนเร่งจัดส่งเต็มสูบ

ไปรษณีย์ไทย

COVID-19 ดันยอดพัสดุเพิ่มขึ้นกว่า 60% ไปรษณีย์ไทยปรับแผนเพิ่มรถเสริมเร่งคัดแยกติดสปีดส่งถึงปลายทาง

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้มีสิ่งของฝากส่งเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์เพิ่มขึ้นกว่า 60% จากปริมาณงานปกติ  ขณะที่การประกาศเคอร์ฟิวส์ อาจกระทบการนำจ่ายสิ่งของบางส่วน  แต่ไปรษณีย์ไทยได้มีแผนรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้และให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งต้องปรับการทำงาน

โดยศูนย์ไปรษณีย์ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ มาช่วยปฏิบัติงานคัดแยกส่งต่อสิ่งของ ควบคู่กับการใช้เครื่องจักรคัดแยกอย่างเต็มเวลา จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการลำเลียงและส่งต่อ


พร้อมจัดรถขนส่งเที่ยวเสริมเพื่อเพิ่มความถี่ในการขนส่ง รวมทั้งให้บุรุษไปรษณีย์ปฏิบัติงานล่วงเวลา และเสริมรถยนต์นำจ่ายสิ่งของขนาดใหญ่ เพื่อให้สิ่งของทุกชิ้นถึงผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด