ส่งแล้วกว่าแสนกล่อง 300 ตัน! ไปรษณีย์ไทยส่งฟรีช่วยหมอสู้โควิด ถึง 30 เม.ย.

ไปรษณีย์ไทยแจ้งยอดการจัดส่งอุปกรณ์การแพทย์ โครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” แล้วกว่า 100,000 กล่อง น้ำหนักมากถึง 300,000 กิโลกรัม  เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาค “ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) และหน้ากากอนามัย” ย้ำจัดส่งฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยได้ถึง 30 เม.ย. นี้

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ 26 มี.ค. ที่บริษัทเปิดโครงการ  ‘ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19’ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการจัดส่งให้ถึงโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเกือบ 200 แห่ง กว่า 100,000 กล่อง น้ำหนักมากถึง 300,000 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่ากว่า 20  ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ส่งต่อระบุว่า   สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการยังคงเป็น “หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment)” เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้เป็นของที่ใช้ได้ครั้งเดียว จึงจำเป็นต้องมีการใช้งานในปริมาณมาก ขณะเดียวกันเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโรค จึงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการด้วย

ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำขึ้นเองอย่าง หมวกเฟซชิลล์ (Face Shield) สามารถดูวิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการทำได้จากเว็ปไซต์หรือแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สิ่งของและอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดในทางการแพทย์

“ไปรษณีย์ไทย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ตรงความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากพบว่า อุปกรณ์บางประเภทที่ถูกจัดส่งแล้วนั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานที่จะใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น กล่องอะคริลิก ทำให้อาจไม่ถูกนำมาใช้งานในช่วงวิกฤต COVID-19 มากนัก  ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือในการบรรจุสิ่งของให้แน่นหนาและง่ายต่อการคัดแยกของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เช่น แยกประเภทสิ่งของให้ชัดเจน บรรจุสิ่งของชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน”  

สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ยังสามารถส่งได้ฟรี ถึงวันที่ 30 เม.ย. นี้  แต่ต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในการขนส่งและไม่มีเป้าหมายเพื่อการพาณิชย์

โดยบรรจุสิ่งของลงกล่อง พร้อมจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่ง มาส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้น ไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ EMS Point และร้านรวบรวม หรือหากมีสิ่งของฝากส่งจำนวนมากสามารถแจ้งความประสงค์กับไปรษณีย์ไทยได้ที่หมายเลข 0-2831-3598 หรือ 09-1771-7408 เพื่อประสานงานในการขนส่ง