ไปรษณีย์ไทยแจ้งพนักงานที่ทำการป่าตอง ติด COVID 1 ราย ยืนยันอยู่ในส่วนคัดแยกไม่เกี่ยวกับลูกค้า

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดที่ทำการป่าตอง 1 วัน หลังพบ พนักงานคัดแยก 1 ราย ติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกักตัวพนักงานที่ใกล้ชิด 14 วัน

ยืนยันเจ้าหน้าที่ที่ติด COVID-19 ปฏิบัติงานหน้าที่คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการลูกค้า โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นไข้หวัดจึงไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัด และตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19  แต่แนะนำให้สังเกตอาการ 14 วัน จึงได้เข้ารับการกักตัว ณ สถานที่เทศบาลเมืองป่าตองกำหนด เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 และให้กลับบ้านได้เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้วแต่ไม่มีอาการบ่งบอกแต่อย่างใด พร้อมขอลาหยุดงานต่อจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563

แต่เมื่อกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  โดยมาตรการของไปรษณีย์ไทยจะมีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนปฏิบัติงานทุกวัน  ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่มีไข้ แต่มีอาการไออย่างรุนแรง จนกระทั่งเมื่อเวลา 10.30 น. จึงได้ไปพบแพทย์อีกครั้งและผลตรวจครั้งนี้ปรากฎว่ามีผลเป็นบวก จึงได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลทันที

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้ที่ทำการไปรษณีย์  ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หยุดให้บริการชั่วคราว 1 วันในวันที่ 23 เมษายน 2563  เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ และสิ่งของทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อเรียบร้อยแล้ว ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID -19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ­พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว หยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน

โดยในระหว่างที่ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นาใน เคาน์เตอร์ไปรษณีย์กมลา ไปรษณีย์ทวีวงศ์ ไปรษณีย์กะทู้