“สภาดิจิทัล”ประกาศยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยี ประเดิมออกคู่มือจัด E-Meeting ให้มีผลตามกฎหมาย

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563  ภายใต้ E-Meeting เต็มรูปแบบครั้งแรก หลังรัฐบาลปลดล็อกการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 ขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสภาฯ โดยจัดประชุมในรูปแบบ E-Meeting  ตามพ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งสภาดิจิทัลฯได้ผลักดันจนสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการบริษัทเอกชนที่ประสบปัญหาไม่สามารถจัดการประชุมฯบริษัท ที่ต้องการให้มีผลรับรองตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะการประชุมสามัญประจำปี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

พร้อมกันนี้สภาดิจิทัลฯได้ออกคู่มือวิธีการจัดประชุม E-Meeting ที่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ภาคธุรกิจได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องการแสดงตน และการลงมติ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือได้ https://www.dct.or.th

นอกจากนี้ยังมีวาระการประกาศนโยบายและแผนงานของสภาฯ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดพฤติกรรม New normal ที่จะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy  รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวจักรสำคัญ

ภายใต้ 5 ภารกิจสำคัญของสภาฯ ได้แก่  1.กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดใหม่แก่ประเทศไทย 2.สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.เสริมสร้างให้ประเทศเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก
ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ