กลุ่มทรูดัน “VLEARN” แพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษารองรับ Learn from Home

ไวรัสโควิด-19 ทำให้สังคมไทยก้าวสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ Learn from Home เร็วขึ้น การออกแบบการเรียนการสอนให้พร้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงทุกที่เวลากลายเป็นสิ่งสำคัญ

“ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน” ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพ  จึงได้นำประสบการณ์ที่ได้ร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาไทยมาตลอด 12 ปีจากโครงการทรูปลูกปัญญา และการร่วมขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พัฒนา “VLEARN วี-เลิร์น” นวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษายุค 4.0 ภายใต้ True Virtual World หรือ True VWorld ผลงานนวัตกรไทย

โดย VLEARN ได้รวมรวบทุกฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการในด้านการศึกษา  ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง ผ่าน VROOM ระบบบริหารจัดการแบบครบวงจรในระดับห้องเรียนและโรงเรียนที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงคลังความรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งคลังบทเรียน คลังข้อสอบ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล เก็บและแชร์ไฟล์ได้สะดวกแบบไม่มีวันหมดอายุ ตอบโจทย์การ Learn from Home

ฟังก์ชั่นเด่นของ  VLEARN ได้แก่

  • VROOM – ห้องเรียนเสมือนจริง
  • Class – ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล
  • Content – แหล่งคอนเทนต์คุณภาพเพื่อการเรียนรู้ ทั้งคลังบทเรียน และคลังข้อสอบ ครบทุกกลุ่มสาระวิชา
  • School – ระบบบริหารจัดการโรงเรียน
  • Tasks – การมอบหมายงาน และติดตามสถานะของงาน
  • Chats – การสร้างบทสนทนาระหว่างกันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในห้อง
  • People – ข้อมูลติดต่อของทุกคนในสถานศึกษา
  • Forms – แบบฟอร์มที่รองรับการอนุมัติแบบหลายชั้น และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • Discover – การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
  • Library – การสร้างบทความที่มีประโยชน์ คู่มือ หรือองค์ความรู้ต่างๆ”

ทั้งนี้ VLEARN เปิดให้ใช้งานฟรี ไม่จำกัดเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน True VWORLD  และเว็บไซต์ www.truevirtualworld.com  โดย ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถใช้งาน VLEARN ได้โดยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ต