“ฐากร” แจงปมคลื่น 2600 “อสมท” จะแบ่งใคร กสทช. ไม่เกี่ยว

สัมภาษณ์

จะพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ยังไม่วายมีเรื่องร้อนให้อย่างเงินเยียวยาการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz จาก บมจ.อสมท ให้ “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” จะต้องเร่งเคลียร์ “ประชาชาติธุรกิจ” พาคุยทิ้งทวน

Q : สรุปกรณี อสมท ยังไงกันแน่

ผมพร้อมจะทำให้ เขาบอกให้ผมแบ่งผมก็แบ่งให้ เขาบอกว่าถ้าไม่แบ่งเขาจะเสียสิทธิ ผมเข้าใจว่าสัญญาอาจจะเขียนว่าเขาได้น้อยกว่านั้นอีก ต้องตามไปดูที่สัญญาว่าเขียนยังไง

Q : ความเป็นมาแต่แรก

จะเรียกคืนคลื่นประมูล 5G ซึ่งตาม กม. ต้องให้ กสทช. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่เรามองก็มี อสมท มีเพลย์เวิร์ค กองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทย เราก็กลับไปพิจารณาว่า มติบอร์ดกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) ขณะนั้นที่ทำหน้าที่แทนบอร์ด กสทช. มีมติว่าคลื่นที่ อสมท ใช้งาน ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน จึงต้องส่งคลื่นคืนเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน

แต่ไม่ถึง 3 เดือน บอร์ด อสมท ทำเรื่องอุทธรณ์ บอกว่าเขาอยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน มีสิทธิ์จะใช้คลื่นต่อก็ดึงกันไปมา 3 ปี ไม่กล้าลงมติสักที ก็ไปตั้งคณะอนุกรรมการมีท่าน จิตรนรา นวรัตน์ (ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด) ที่ตอนนี้เป็นประธานอนุกรรมการเยียวยาก็พิจารณาข้อกฎหมาย แล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาร่วมการงาน อสมท ใช้คลื่นได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

พอปี 2558 กสทช.ก็ลงมติว่าคลื่นยังเป็นของ อสมท ทางนั้นก็ทำเรื่องมาขอใช้เน็ตเวิร์กโค้ดเพื่อบรอดแคสต์ทีวีบอกรับสมาชิก ก็ยื้อกันไปมาอีกเพราะไม่ได้อนุญาตให้ใช้ความถี่นี้ไปทำโทรคมนาคม จนจบในปี 2560 ว่าอนุญาตให้ใช้เน็ตเวิร์กได้

ปี 2562 เราก็แจ้ง อสมท ว่าจะขอใช้คลื่นประมูล 5G จะเยียวยาให้ ก็ตั้งคณะอนุฯ จ้าง 3 สถาบันมาศึกษาผลออกมา ทางคณะอนุฯ เยียวยาพิจารณาก็ไปตีว่า ผลการศึกษา 3 สถาบันไม่ถูก และว่าที่เขาศึกษามาต้องเยียวยากว่าหมื่นล้านและต้องแบ่งครึ่ง ๆก็เสนอบอร์ด กสทช.มาเป็นปีแล้ว

บอร์ด 2 ท่าน พลโทพีระพงศ์ กับ อ.ธวัชชัย เห็นด้วยกับแนวของอนุฯ แต่อีก 4 ท่านไม่เห็นด้วยเลย บอกว่าจะไปตีว่าผลของจุฬาฯ เชียงใหม่ ทีดีอาร์ไอ ใช้ไม่ได้ได้ยังไง 4 เสียงจึงมอบให้สำนักงาน กสทช.เป็นผู้ไปดำเนินการศึกษาแทน เราก็ศึกษากัน 2 สัปดาห์เสนอความเห็น

1.ให้ยึดผลการศึกษา 3 สถาบันเป็นหลัก และ 2.เวลาการถือครองคลื่นต้องตามแผนแม่บท คือไม่เกิน 10 ปี เมื่อเรียกคืนคลื่นปี”62 ถือคลื่นได้ถึงปี 2565 แต่ในช่วงที่เขาอุทธรณ์สิทธิตั้งแต่ปี 2555-2558 จนกระทั่งเรากลับสิทธิให้เขาใช้คลื่นได้ ก็ต้องเยียวยาให้เขา เพราะช้าเพราะเรา

บอร์ดก็ลงมติ 3 คนเลือกแนวทางที่ 2 คือ 3 ปี บวกด้วย 3.5 ปี เป็น 6.5 ปี อีก 2 คนเลือกแนวทางที่ 3 คือ 8 ปีกว่าก็ไปนั่งคิดกรอบวงเงินราว 3,100 ล้านบาท ซึ่งเดิมผลการศึกษามันแค่ 1,000 กว่าล้าน เพราะจ่ายงวดเดียว แต่ถ้าจ่าย 10 งวดต้องเป็น 3,000 กว่าล้าน ตามงวดจ่ายเงินประมูล พอถึงขั้นตอนการกำหนดสัดส่วน เราก็ทำหนังสือไปถาม เนื่องจากว่าอนุฯ เยียวยาทำหนังสือถึง กสทช.บอกว่ากสทช.ต้องแบ่งสัดส่วนให้เพลย์เวิร์ค 50 : 50 เนื่องจาก กม. บอกว่าให้แบ่งให้ผู้ได้รับผลกระทบ

แต่กรรมการถกเถียงในห้องประชุมว่า ผมอ่านใน กม.แล้วไม่จำเป็นเลยส่งไปตีความที่คณะอนุฯ กม. ก็ตอบกลับมาว่า บอกว่าจะแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กสทช. เราก็ทำหนังสือแจ้ง อสมท ว่าต้องการให้กสทช. แบ่งสัดส่วนให้หรือไม่

คุณเขมทัตต์ทำหนังสือตอบกลับมาบอกว่า ต้องการให้แบ่งตามที่คณะอนุฯ เยียวยา 50 : 50 เราก็บอกไม่เห็นด้วย มันมากเกินไป และกรอบวงเงินเราก็ไม่รับ สัดส่วนเราก็ไม่รับ คุณจะไปอ้างอนุฯ เยียวยาได้ไง บอร์ด กสทช.ก็ไม่ยอม วันที่เรียกมาชี้แจงก็บอกคุณเขมทัตต์ว่าให้เขียนหนังสือตอบมาให้ชัดว่า 1.มาชี้แจงในนามประธานบอร์ดใช่ไหม เพราะเราทำหนังสือถึงประธานบอร์ด อสมท และ 2.มีอำนาจมาชี้แจงได้ใช่ไหม

3.การแบ่งสัดส่วนถ้าจะแบ่งก็ให้เขียนมาให้ชัด ไม่ใช่บอกว่าแบ่งตามที่คณะอนุฯเยียวยา คุณต้องพิจารณาเอง โดยที่ไม่ให้ อสมท เสียหายผมอธิบายว่า ถ้าไม่ตอบมา กสทช.ก็จะลงแค่กรอบ คุณไปแบ่งเองก่อนมีประชุมบอร์ด กสทช.ในวันพุธ เขาก็มีหนังสือแจ้งว่า ประธานบอร์ด อสมท ได้มอบอำนาจให้แกมาชี้แจง และให้แบ่งสัดส่วนเท่า ๆ กันจะไม่ทำให้ อสมท เสียหาย พอตอบแบบนี้ เมื่อบอร์ด กสทช.ลงมติวงเงิน 3.1 พันล้านบาท และการแบ่งสัดส่วนให้เป็นไปตามที่ อสมท ต้องการ เราไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้ เมื่ออ่านมติที่ประชุมอะไรเสร็จเรียบร้อย ผมก็ทำหนังสือแจ้งอสมท แล้วเมื่อวันพุธ

Q : อสมท ยังไม่ได้รับ

น่าจะได้รับแล้ว ผมไม่เคยแถลงว่า 50 : 50 ผมบอกเท่า ๆ กัน เราไม่ได้อนุมัติอะไร เรารับทราบหนังสือที่คุณแบ่งเท่า ๆ กัน ความหมายคือ มติที่ประชุม กสทช.บอกว่า เมื่อเขียนเท่า ๆ กัน เงินไปที่ อสมท ที่เดียว เป็นหน้าที่ไปแบ่งเอง และ กสทช.รอบคอบมาก บอกเลยว่าไม่ออกเงินให้เพลย์เวิร์คนะ คุณจะแบ่งเท่ากันก็แบ่ง เรารับทราบ แต่เราออกเงินไปให้คุณ คุณไปแบ่งเอง

ถ้า อสมท ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกรอบวงเงินก็ไปฟ้องศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน กรณี 2 ถ้า อสมท จะมาฟ้องเรื่องสัดส่วนในการแบ่ง ฟ้องไม่ได้ เพราะเขาทำหนังสือถึงเรา เราแค่รับทราบตามหนังสือของเขา และกรณี 3 เรามีหนังสือถึงเพลย์เวิร์คว่า แบ่งตามหนังสือของ อสมท คนที่จะฟ้องได้คือเพลย์เวิร์คถ้าไม่เห็นด้วย

4 การแบ่งสัดส่วน ถ้ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่เปลี่ยน เช่น ถ้าบอกอำนาจในการดำเนินการไม่ใช่ของ ผอ.อสมท ก็ร้องเรียนเข้ามา เราก็จะเรียก ผอ.อสมท มาชี้แจง ซึ่งเรื่องนี้จะบรรจุในวาระวันพุธนี้ ถ้าทาง ผอ.อสมท ยืนยันว่าเป็นอำนาจของเขา เราก็ต้องปล่อย สหภาพร้อง-บอร์ด อสมท ก็ร้องเรียนมาแล้ว เราก็ส่งไปเป็นวาระการประชุม ก็รอคำชี้แจงจาก ผอ.อสมท เราไปก้าวล่วงไม่ได้ สุดท้ายไม่ว่ายังไงเราให้เงินทั้งก้อนในนาม อสมท ถ้า อสมท ไม่อยากแบ่งก็อย่าแบ่ง อย่ามายุ่งกับ กสทช. เพราะเราจบขั้นตอนแล้ว คลื่นเราเรียกคลื่นมาหมดแล้วใช้งาน 5G ไปแล้ว ไม่เกี่ยวแล้ว

Q : คิดว่าจบยังไง


จบที่ศาล ผมคิดว่าบอร์ด กสทช.ทำหน้าที่ได้ดีนะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ