เทคโนโลยีหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลโต

ดีป้าเปิดตัวเลขอุตฯดิจิทัล 3 ปี (ปี2561-2563) โตต่อเนื่องทะลุกว่า 6 แสนล้าน จากปัจจัยบวกทั้งเทคโนโลยีและรัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้าได้ประเมินมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลมาเป็นปีที่ 3 โดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลขที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน เช่น ข้อมูลรายได้ของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลจ้างงานจากกระทรวงแรงงาน เป็นต้น เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้

ล่าสุดได้คาดการณ์มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2563 ว่า จะมีมูลค่ารวมกว่า 657,528 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยบวกที่เข้ามากระตุ้นอุตฯ ได้แก่ การเข้ามาของ AI ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติมากขึ้น

ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งนี้แบ่งย่อย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ คาดว่ามีมูลค่า 133,199 ล้านบาท ลดลง 1.2% จากปี 2562 อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะจะมีมูลค่า 268,989 ล้านบาท ลดลง 10.1% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2564-2565 ทั้งสองอุตฯนี้จะกลับมาโตจากการมา AI และรัฐ เอกชนที่เร่งลงทุนโครงข่าย 5G มากขึ้น

ตามด้วยอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล คาดจะมีมูลค่า 204,240 ล้านบาท โต 20.5% จากปีก่อน และปี 2565 คาดว่าเพิ่มเป็น 258,470 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Chatbot, Blockchain ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ จะมีมูลค่า 34,229 ล้านบาท โต 10.1% จากการโตของตลาดเกมมิ่ง และอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าจะมีมูลค่า16,871 ล้านบาท ส่วนปี 2565จะขยับเป็น 18,558 ล้านบาท

สำหรับอุตฯดิจิทัลไทยปี 2562 พบว่ามีมูลค่ารวม 647,952 ล้านบาท โต 1.61% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 637,676 ล้านบาท จากปริมาณความต้องการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น แยกย่อยรายอุตฯพบว่า ปี 2562 อุตฯฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจริยะมีมูลค่า 299,343 ล้านบาท ลดลง 7.97% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 325,261 ล้านบาท

ส่วนอุตฯซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ มีมูลค่า 134,817 ล้านบาท โต 13.37% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า118,917 ล้านบาท อุตฯบริการดิจิทัล 169,536 ล้านบาทโต 10.45% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 153,497 ล้านบาท อุตฯดิจิทัลคอนเทนต์ 31,080 ล้านบาท โต 11.51% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,872 ล้านบาท และอุตฯบิ๊กดาต้า 13,176 ล้านบาท โตขึ้น8.63% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 12,129 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ