เปิดแผน 5G ขับเคลื่อนประเทศ “นายกฯ” ลุยเองกดปุ่มนำร่อง 5 โครงการ

นายกฯกดปุ่มเอง ดันต่อแผน 5G ขับเคลื่อนประเทศ อนุมัติกรอบวงเงินกว่า 200 ล้านบาท เดินหน้าโครงการนำร่อง ครบทั้ง “คมนาคม-เกษตร-การศึกษา-อุตสาหกรรม” ทั้งชง “กสทช.”พิจารณาข้อเสนอสภาดิจิทัลขอยืดจ่ายค่าคลื่น5G

รายงานข่าวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น นอกจากจะอนุมัติโครงการนำร่องด้านต่างๆ อาทิ ด้านคมนาคม, การศึกษา และการเกษตร เป็นต้น เพื่อผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G แล้วนั้น

ทางทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย ยังได้เสนอขอให้ยืดระยะเวลาชำระค่าใบอนุญาตประมูลคลื่น 5G เพื่อลดภาระจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ซึ่งโดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินการ และให้นำกลับมารายงานอีกครั้ง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้ง 2 เพื่อต่อยอด 5G ของไทยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย รวมถึงนำร่องการใช้ประโยชน์ ในโครงการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขให้ใช้ประโยชน์ 5G เชื่อมโยงสาธารณสุขปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ตลอดจนโรงพยาลในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในรายละเอียดเพื่อเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งเห็นชอบการขยายผลการนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ผ่านโครงการต่างๆ


ประกอบด้วย โครงการนำร่องด้านคมนาคม สถานีอัจฉริยะ (Smart Station) สถานีกลางบางซื่อ กรอบวงเงิน 70 ล้านบาท ด้านการศึกษาโครงการนำร่อง Smart Campus ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรอบวงเงิน 25 ล้านบาท ด้านการเกษตร โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล (Smart Agriculture) เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 50 ล้านบาท

และโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Irrigation) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี กรอบวงเงิน 40 ล้านบาท และด้านอุตสาหกรรม โครงการนำร่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โรงงานในเครือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) ซึ่งอยู่บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วงเงิน 25 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ