ดีอีเอส เปิด 10 รายชื่อหน่วยงานรัฐสกัดข่าวปลอมเร็วที่สุด

ดีอีเอส เปิด 10 รายชื่อหน่วยงานรัฐ ต่อต้านข่าวปลอมได้เร็วที่สุด “ก.พลังงาน-มหาดไทย-กทม.” ติดท็อป 3 พร้อมขานรับนโยบายนายกฯ เร่งหารือแนวทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวง เผยโควิดทำข่าวปลอมระบาดหนัก คัดกรองข่าวแล้วกว่า 100 ล้านข้อความ ตลอด 2 ปี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส กล่าวว่า วันนี้ได้เป็นประธานการประชุมกระบวนการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงที่เชื่อมโยงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการประสานงานของศูนย์กับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62-14 มิ.ย. 64 โดยมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากที่สุดในการตอบกลับอย่างรวดเร็ว 10 ลำดับแรก ดังต่อไปนี้

1.กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการตอบกลับโดยเฉลี่ย 22 นาที การตอบกลับ 100%
2.กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24 นาที การตอบกลับ 100%
3.สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. 31 นาที การตอบกลับ 100%
4.กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน 35 นาที การตอบกลับ 93%
5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 50 นาที การตอบกลับ 100%
6.กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร 56 นาที การตอบกลับ 100%
7.กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 59 นาที การตอบกลับ 100%
8.กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 59 นาที การตอบกลับ 100%
9.กระทรวงการต่างประเทศ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว 1 ชั่วโมง 26 นาที การตอบกลับ 88% และ
10.กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ชั่วโมง 58 นาที การตอบกลับ 98%

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เมื่อได้รับเบาะแสข้อความข่าวปลอมทั้งจากที่ประชาชนแจ้งมาและการตรวจจับของระบบ Social Listening หลังจากคัดกรองและพบข้อความที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ ทางศูนย์จะแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจหาข้อเท็จจริง โดยมีข้อตกลงในการให้บริการ (SLA) ให้หน่วยงานนั้น ๆ แจ้งผลตอบกลับมายังศูนย์ ภายใน 48 ชั่วโมง จากนั้นศูนย์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อ (Media) เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิตเตอร์

การประชุมครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกกระทรวงมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้จึงจะร่วมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงที่เชื่อมโยงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เพื่อให้การประสานงานตรวจสอบข้อมูลทั้งกลุ่มข่าวภัยพิบัติ กลุ่มข่าวเศรษฐกิจ กลุ่มข่าวผลิตภันฑ์และสุขภาพ และกลุ่มข่าวนโยบายรัฐและความสงบเรียบร้อยภายใน เป็นไปอย่างรวดเร็ว


ส่วนผลการดำเนินงานตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึง-14 มิ.ย. 2564 มีจำนวนข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 140,469,974 ข้อความ เป็นข้อความที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 31,459 ข้อความ ในจำนวนนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 11,268 เรื่อง โดยพบว่าหมวดหมู่สุขภาพ มีจำนวนข่าวที่เข้าข่ายการตรวจสอบมากที่สุด 54% จำนวน 6,031 เรื่อง ตามมาด้วย 42% เป็นหมวดหมู่นโยบายรัฐ 4,732 เรื่อง อีก 3% เป็นหมวดหมู่เศรษฐกิจ 304 เรื่อง และ 1% อยู่ในหมวดหมู่ภัยพิบัติ จำนวน 184 เรื่อง

ขณะที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทรวงได้จัดการข่าวปลอมที่เกี่ยวกับกระแสโควิด ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 63-14 มิ.ย. 64 พบข่าวปลอมอันดับ 1 เป็นหมวดหมู่สุขภาพ จำนวน 2,442 เรื่อง หรือคิดเป็น 66% รองลงมาเป็นหมวดหมู่นโยบายรัฐ 1,112 เรื่อง คิดเป็น 30% และหมวดหมู่เศรษฐกิจ 124 เรื่อง คิดเป็น 4% ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้จัดทำช่องทางต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบแล้วทั้งบัญชีไลน์ทางการ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ ปัจจุบันสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 18 ล้านคน และมียอดการเข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์ (Engagement) มากกว่า 1.2 ล้านครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ