บอร์ดดีอี เคาะแผน AI แห่งชาติ ปั้นคนไอที 7 แสนคน ยกระดับเศรษฐกิจ

บอร์ดดีอี  ไฟเขียวเคาะแผน AI แห่งชาติ ปั้นคนไอที 7 แสนคนใน 7 ปี คาดดึงธุรกิจร่วมลงทุนเพิ่ม 10% พร้อมมอบ เอ็นที ดูแลเน็ตประชารัฐ ลุยขยายให้คลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอีเอส) โดยที่ประชุมนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570) แบ่งเป็น ชุดโครงการระยะเร่งด่วน ดำเนินการภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังคน ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพประชาชน

เพิ่มกำลังคนด้าน AI ยกระดับธุรกิจ

สำหรับโครงการระยะเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายใน 2 ปีนี้ มุ่งไปที่การเตรียมกำลังคนด้าน AI และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและอาหาร การใช้งานและบริการภาครัฐ โดยเน้นย้ำถึงการสร้างบุคลากร ทั้งในส่วนสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ AI สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ตามแผนงาน 7 ปีไว้ว่า จะสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีศักยภาพตามสาขาความต้องการด้าน AI เพิ่มขึ้น 20% ต่อปี หรือประมาณ 7 แสนคนใน 7 ปี เกิดการลงทุนด้าน AI ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี หรือคิดเป็น 3 หมื่นรายใน 7 ปี เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 700 รายใน 7 ปี พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

โอนเน็ตประชารัฐให้เอ็นทีดูแลต่อ

ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สิน อุปกรณ์ และโครงข่าย รวมถึงระบบควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบฯ Big Rock) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเอ็นทีจะต้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูก และบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด“กระทรวงดีอีเอส ได้ให้เอ็นทีดูแลเน็ตประชารัฐต่อ โดยเอ็นทีจะร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ดีอีเอสได้วางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงมอบนโยบายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าว”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ