เอไอเอส จับมือ กระทรวงศึกษาฯ ปั้นครูต้นแบบดิจิทัล

เอไอเอส จับมือกระทรวงศึกษาฯ เปิดโครงการ THE EDUCATORS THAILAND พัฒนาทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศกว่า 1,000 คน หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า โควิด-19 สร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาคการศึกษาที่ห้องเรียนถูกปรับมาเป็นแบบออนไลน์เกือบ 100% ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และจะต้องมีการพัฒนาทักษะ เสริมองค์ความรู้ ติดอาวุธใหม่ตลอดเวลา AIS Academy จึงจัดโคงการ “THE EDUCATORS THAILAND” เพื่อยกระดับภาคการศึกษาสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางโครงสร้างหลักสูตร สื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน

ด้านนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส และ กลุ่มอินทัช กล่าวเสริมว่า การปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลของภาคการศึกษาเริ่มขึ้นก่อนช่วงโควิด-19 แต่ในพื้นที่ห่างไกลยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี และยังต้องการอัพสกิล รีสกิลทักษะดิจิทัลอยู่ โดยเอไอเอสจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลมาเป็นแนวทางให้องค์กรอื่น สามารถทรานส์ฟอร์มได้เร็วขึ้น

โครงการ THE EDUCATORS THAILAND จึงเกิดขึ้น ด้วยความตั้งใจของเอไอเอสที่ต้องการนำ EdTech มาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 คน และเปิดกว้างให้ครูทุกสังกัด ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษานอกระบบ เทศบาลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงนักศึกษาขาดประสบการณ์เข้าร่วมโครงการด้วย

ทั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศพัฒนาหลักสูตรผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi พร้อมจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฏีและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์

“โครงการจะดำเนินในลักษณะรุ่นสู่รุ่น โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 64 เอไอเอสจึงตั้งเป้าในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และช่วยเพิ่มขีดความสามารถโดยเฉพาะเรื่องไมนด์เซตให้บุคลากร”


ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาต้องการสนับสนุน พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้คุณภาพของการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชน การทำงานร่วมกับเอไอเอส ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่จะนำเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมาเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในยุคที่เราทุกคน และครูทุกคน ไม่ว่าจะรุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สื่อการสอนแบบใหม่

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์และช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ในหลายเรื่องทั้งการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพท่ามกลางสถานการณ์โควิด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ