เคาะแล้ว 7 รายชื่อ ว่าที่ กสทช. ชุดใหม่

กสทช.

คณะกรรมการสรรหา กสทช. เคาะรายชื่อ 7 ว่าที่ กสทช.ชุดใหม่ เตรียมส่งรายชื่อต่อให้วุฒิสภาวันที่ 6 ก.ย นี้

วันที่ 4 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ประชุมหารือ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครกรรมการ กสทช. 78 คน

ล่าสุดคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับเลือก เพื่อเป็นกรรมการ กสทช. โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2

รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัคร ตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 18/1ที่จะเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ในแต่ละด้าน ด้านละ 1 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา

และให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรค1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ


4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์

6. ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ดังนี้

  • ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ

  • ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย


ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสรรหา กสทช.เตรียมจะส่งชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่วุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 6 ก.ย นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ