CAT จับมือกรมขนส่งพัฒนาระบบGPSรถสาธารณะ เปิดแพ็กเกจพิเศษจูงใจผู้ประกอบการ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการติดตามรถสาธารณะด้วยเทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม (GPS Tracking)

นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ของกรมเป็นโครงการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบควบคุม กำกับพฤติกรรมการใช้รถ และบริหารข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาศูนย์กลาง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการการขนส่งทั้งหมด

ด้านพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความร่วมมือนี้ CAT จะเข้าไปร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม (GPS Tracking) เชื่อมข้อมูลระหว่างเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

และเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เอกชน CAT ได้จัดแพ็กเกจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการภายใต้โครงการนี้ด้วย