DITTO คว้าประมูล 3 โครงการรัฐ ตุนงานในมือกว่า 1,000 ล้าน

DITTO คว้าประมูล 3 โปรเจกต์ภาครัฐทั้ง “ระบบลายมือชื่อดิจิทัล”ของสำนักงานศาลยุติธรรม “ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ” และระบบบริหารจัดการเอกสาร กระทรวงทรัพย์ฯ เผยมีแบ็คล็อกในมือราว 1,000 ล้านบาท

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทชนะประมูลโครงการของภาครัฐอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” และ “ลายมือชื่อดิจิทัล” ของสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือ C.A. (Certificate Authority) มูลค่าโครงการราว 68 ล้านบาท

โครงการ C.A. เป็นการยกระดับความปลอดภัยและความถูกต้องของเอกสารภายในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการพัฒนาระบบงานในศาลไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น เอกสาร และสำนวนคดีต่าง ๆ

“ในอนาคตโครงการ C.A. จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการต่อยอดไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ที่กำลังเร่งพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น” นายฐกร กล่าว

โครงการที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในปี 2565 เพื่อนำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 34 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี ร่วมเป็นพันธมิตร

นอกจากนี้ยังมีโครงการบริหารจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดของกรม จากเดิมที่เป็นเอกสารกระดาษมาเป็นเอกสารในระบบดิจิทัลตั้งแต่หนังสือสัญญา วีดีโอ และภาพถ่ายต่าง ๆ มูลค่าโครงการ 12 ล้านบาท

นายฐกร กล่าวว่า งานบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีแนวโน้มเติบโตที่ดี ภาคเอกชนเริ่มใช้บริการระบบงานเอกสารดิจิทัลกันมากขึ้น โดยล่าสุดบริษัทได้ทำสัญญากับธุรกิจเอกชนหลายราย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน

โดยจนถึงไตรมาส 3 บริษัทมีปริมาณงานในมือ (Backlog) มูลค่าราว 1,000 ล้านบาท อาทิ โครงการของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มูลค่า 100 ล้านบาท ในการนำหลังโฉนดที่ดินเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟสแรกจำนวน 3 ล้านแปลง

โครงการท้องฟ้าจำลอง ณ ศูนย์วิทยาศาสต์เพื่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มูลค่า 175 ล้านบาท ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการติดตั้งระบบเครื่องฉายดาวด้วยเทคโนโลยีใหม่ระบบ Hybrid มีรายละเอียดของการฉายภาพแบบ Full Dome ความละเอียดสูงเทียบเท่า 8K และมีระบบการชมภาพแบบ 3 มิติ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ DITTO ยังร่วมกับพันธมิตรในนามธุรกิจร่วมค้า ADGM ดำเนินโครงการ Hybrid CSOC กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จัดหาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อรับมือและป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ มูลค่ากว่า 939 ล้านบาท โดย DITTO ถือสัดส่วน 40% มูลค่า 370 ล้านบาท

Advertisement

รวมถึงโครงการ ส่วนธุรกิจอื่น ๆ เช่นธุรกิจเครื่องพิมพ์ เครื่อง POS และอุปกรณ์ Drive-Thru ที่มีการเติบโตที่ดี เนื่องจากในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 แบรนด์ต่าง ๆ เช่น Starbucks และ Burger King มีการใช้งานระบบ Drive-Thru เพิ่มมากขึ้น