กมธ.ยืดเวลาตรวจประวัติ ว่าที่กรรมการ กสทช.อีก 30 วัน

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติยืดเวลาตรวจคุณสมบัติว่าที่กรรมการ กสทช.ต่ออีก 30 วัน หลังจากจะครบกำหนดในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  พลเอกอู้ด  เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เพื่อขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช) แก่ประธานวุฒิสภา

โดยรายละเอียดของหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวมีดังนี้ 

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา


ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ ในวันจันทร์

ที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 35 คน

โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 6 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติข้างต้น

มีข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหลายประการ ที่คณะกรรมาธิการสามัญจำเป็นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้เป็นข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ

และมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกรรมาธิการสามัญจึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ