สงกรานต์ สัญญาณต้องไม่สะดุด กสทช.สั่งค่ายมือถือเข้มดูแลคุณภาพ

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก และให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13 – 15 เม.ย. 2565 รวมถึงวันหยุดต่อเนื่อง

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยให้ความสำคัญ ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้จึงต้องติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน

ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง

จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์