นูทานิคซ์ร่วมวงชิงเค้กตลาดไฮบริดมัลติคลาวด์รับเทรนด์องค์กรยุคไฮบริด

นูทานิคซ์

“นูทานิคซ์” ผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นและซอฟต์แวร์คลาวด์ ร่วมวงชิงเค้กตลาดไฮบริดมัลติคลาวด์รับเทรนด์องค์กรยุคไฮบริด

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท นูทานิคซ์ ผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นและซอฟต์แวร์คลาวด์ เปิดเผยถึงแนวโน้มการใช้งานคลาวด์ในองค์กรยุคไฮบริดว่าสภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนขึ้น และการแบ่งแยกระหว่างคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้

“ปัจจุบันเราไม่อาจนิยามคำว่า Public cloud และ Private Cloud ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะในคลาวด์สาธารณะก็มีโครงสร้างพื้นฐานให้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้ง AWN, MS Azure และอื่น ๆ ส่วนศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมก็กระจายออกเป็นศูนย์ข้อมูลร้านค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ จึงเป็นลักษณะมัลติคลาวด์เป็นพื้นฐาน”

ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี
ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี

ขณะที่รูปแบบการทำงานในปัจจุบันจะเป็นแบบ “ไฮบริด” ที่ต้องเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลและคลาวด์สาธารณะให้ทำงานร่วมกันได้ จึงเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ใน 3 ด้าน คือ 1.ความปลอดภัย 2.บูรณาการร่วมกันข้ามคลาวด์ และ 3.บริหารต้นทุนข้ามคลาวด์

สำหรับเทคโนโลยีการจัดการคลาวด์ของนูทานิคซ์ที่จะมุ่งเน้นในปี 2022 ได้แก่ 1.hybrid cloud Infrastructure เชื่อมโยงกับคลาวด์แบบต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายส่วนตัว สาธารณะ และโลคอลคลาวด์ 2.data and database services ช่วยบริหารจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายบนคลาวด์ และศูนย์ข้อมูลที่หลากหลาย 3.End user service โซลูชั่นที่ช่วยให้ยูสเซอร์เข้าถึงระบบไอทีขององค์กรจากที่ใดก็ได้ด้วยความปลอดภัย

จากรายงาน Enterprise Cloud Index ที่นูทานิคซ์จัดทำขึ้น โดยสำรวจ 1,700 องค์กร พบว่าสภาพแวดล้อมด้านไอทีในองค์กรจะอยู่ในสภาพไฮบริดมัลติคลาวด์ ผสมผสานการใช้งานขึ้นกับความเหมาะสม ต้นทุน และความปลอดภัย โดย 83% เห็นด้วยว่าสภาพแวดล้อมไฮบริดที่มีการทำงานจากทุกที่เป็นเเนวโน้มที่จะเกิด “ไฮบริดมัลติคลาวด์” ขึ้น และ 91% ขององค์กรที่สำรวจพบว่ามีการโยกย้ายข้อมูลออกจากสภาพแวดล้อมหรือศูนย์ข้อมูลเดิมในระยะเวลา 12 เดือน และ 64% เตรียมพร้อมสำหรับไฮบริดมัลติคลาวด์ใน 3 ปี

นายทวิพงศ์กล่าวต่อว่า ข้อมูลเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบสำคัญที่สุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Data, Value, Innovation, Competition, Consumer) เพราะนำไปสู่ 4 ส่วนที่เหลือ เช่น การนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ “ข้อมูล” ก็เป็นความเสี่ยงที่สุดด้วย การเก็บข้อมูลกระจัดกระจายบนฮาร์ดแวร์บ้าง ศูนย์ข้อมูลบ้าง คลาวด์บ้าง เป็นเรื่องน่าปวดหัวขององค์กร นูทานิคซ์จึงพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล (Data Services) ให้องค์กรรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทมาจัดเก็บบนแพลตฟอร์มได้

“ใน 2 ปีที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงาน และการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปสู่การผสมผสาน ยูสเซอร์หรือพนักงานในองค์กรต้องการความคล่องตัวและความสะดวกสบาย ส่วนองค์กรต้องการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ความปลอดภัยและการลดต้นทุน สิ่งที่เรามีคือ โซลูชั่นที่ช่วยให้ยูสเซอร์เข้าถึงระบบไอทีขององค์กรจากที่ใดก็ได้ด้วยความปลอดภัยสูง”

นายทวิพงศ์กล่าวอีกว่า องค์กรส่วนใหญ่ในไทยทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแล้วกว่า 98% แต่มีเพียง 18% ที่ประสบผลสำเร็จ และต้องเข้าใจว่าการทรานส์ฟอร์มไม่ใช่การ Digitize หรือการใช้กระดาษน้อยลง แต่ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญที่ต้องผสมผสานเทคโนโลยีมากมายมาช่วยบริหารจัดการให้นำไปใช้จริงได้

“ตลาดในไทยใหญ่มาก เราต้องการผลักดันด้านตลาดมัลติไฮบริดคลาวด์ และการจัดการข้อมูล เน้นลูกค้าเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1.การเงินธนาคาร 2.หน่วยงานภาครัฐ และ 3.โรงงานต่าง ๆ ทั้งหมดมีความต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ซึ่งเรานำโซลูชั่นของเราไปช่วยได้”