เร่งแก้ยางล้น! ชวนชาวสวนยางทำเกษตรกรรมใหม่แทนปลูกยาง มีตลาดรองรับรายได้มากกว่า

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงปลัดกระทรวง ปล.กษ. อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าระดับกรม ผู้ตรวจราชการกษ.ทุกเขต ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด กษ.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทุกจังหวัดว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น ขอให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) ได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาค เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นหน่วยดำเนินการต่อไป ดังนี้
1.ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูก ยางซึ่งมีหลักการรองรับการพัฒนาอาชีพปลูกยางพารา ดังนี้

1.1การเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ ที่มีตลาดรองรับหรือมีโอกาสที่เกษตรกรจะรายได้มากกว่าการทำสวนยาง

1.2เกษตรกร ที่จะเข้ารวมโครงการเกษตรกรรมใหม่ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีสวนยางหรือ แปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป คล้ายหลักการในโครงการเกษตรแปลงใหญ่

1.3 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพทำสวนยาง มาทำเกษตรกรรมใหม่ ตามคำแนะนำของทางราชการนั้น ทางราชการจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดรวมทั้งหาอาชีพ เสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรกรรมใหม่ที่จะขายได้ด้วย


2.รวบรวมราย ชื่อเกษตรกรเข้าร่วมเกษตรกรรมใหม่ และจำนวนพื้นที่แปลงสวนยางที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ใหม่ว่า แต่ละจังหวัดมีจำนวนพื้นที่แปลงใหญ่กี่แปลง แต่ละแปลงมีขนาดพื้นที่กี่ไร่ และกลุ่มเกษตรกรเจ้าสวนยางเหล่านั้นมีการจดทะเบียนกลุ่ม/วิสาหกิจหรือเป็น สมาชิกสหกรณ์หรือไม่

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ