มิตรภาพอาหารสัตว์ปิดโรงงาน เซ่นพิษเศรษฐกิจ-วัตถุดิบแพง

มิตรภาพอาหารสัตว์

“มิตรภาพอาหารสัตว์” ร่อนหนังสือแจ้งผู้ค้าประกาศปิดโรงงานอาหารสัตว์ หลังประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคทั้งในคนและในสัตว์ ประกอบกับราคาวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นจนบริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหว ด้านวงการอาหารสัตว์จับตาหลังวันที่ 1 ตุลาคม ใครจะเข้ามาซื้อกิจการ เหตุอาหารโคยังไปได้

ในขณะที่ กลุ่มสหฟาร์ม ยักษ์ใหญ่ในวงการปศุสัตว์ไทยในอดีตออกจากแผนฟื้นฟูกิจการโดยให้ “ตระกูลโชติเทวัญ” กลับเข้ามาบริหารกิจการตามเดิมนั้น แต่อีกด้านหนึ่งของวงการปศุสัตว์ ปรากฏว่าบริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์ ในเครือมิตรภาพกรุ๊ปกลับประกาศ “ปิดกิจการโรงงาน” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แหล่งข่าวในวงการค้าอาหารสัตว์กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้บรรดาลูกค้าอาหารสัตว์ของบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ ได้รับหนังสือแจ้งปิดกิจการโรงงาน ลงนามโดย นายสุรชัย แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ที่ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

ด้วยเหตุผลที่ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในคนและในธุรกิจสัตว์เลี้ยง รวมทั้งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องได้ จน “บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้”

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดโรงงาน ส่วนบรรดาคำสั่งซื้ออาหารสัตว์ที่บริษัทได้รับมาจากลูกค้าและมีการยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้วเฉพาะก่อนวันที่ที่มีผลปิดกิจการ (1 ต.ค. 2565) ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตและจัดส่งให้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ ในเครือมิตรภาพกรุ๊ป ก่อตั้งในปี 2533 มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยผู้ก่อตั้งมีนามสกุล “แต้ไพสิฐพงษ์” ซึ่งเป็นเครือญาติเดียวกันกับ “กลุ่มเบทาโกร” ยักษ์ใหญ่ในวงการปศุสัตว์อีกรายหนึ่ง

จากการสอบถามไปยังกลุ่มเกษตรกรพบว่า บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ เป็นผู้ผลิตอาหารประเภทอาหารโครายใหญ่ และน่าจะมียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 5 รองจากกลุ่มเบทาโกร-ซีพี-คาวบอยฟีด และกลุ่มแหลมทอง ส่วนงบกำไรขาดทุนล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปรากฏบริษัทมีรายได้รวม 897,508,088.21 บาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการขายและบริการ 878,673,561.74 บาท มีค่าใช้จ่าย 872,494,168.68 บาท ในจำนวนนี้เป็นต้นทุนขายและบริการ 848,506,986.47 บาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 1,852,193.74 บาท ในขณะที่ปี 2563 มีกำไร 2,128,573.41 บาท

โดยบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ ได้อยู่เคียงข้างกับวงการผู้เลี้ยงโคมาอย่างยาวนาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการผู้เลี้ยงโคได้ซบเซาลงทั้งจากสถานการณ์โรคระบาดและโควิด-19 ส่งผลให้มีฟาร์มเลี้ยงโคหลายรายได้ปิดกิจการลง และไม่คึกคักเหมือนในอดีต

Advertisement

“มีวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า มีฟาร์มเลี้ยงโคหลายแห่งติดหนี้การค้า ตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงงานอาหารสัตว์มิตรภาพปิดกิจการโรงงานลง แต่คนในวงการก็กำลังจับตามองว่า การปิดโรงงานครั้งนี้อาจจะมีผู้ลงทุนรายใหม่ หรือคนที่อยู่ในวงการอาหารสัตว์ เข้ามาซื้อกิจการไปก็ได้ คงไม่ปล่อยทิ้งร้างโรงงานอย่างถาวร เนื่องจากการผลิตและจำหน่ายอาหารโคยังมีช่องทางการตลาดให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับมิตรภาพอาหารสัตว์ก็มีกลุ่มลูกค้าเดิมในมืออยู่แล้ว” แหล่งข่าวกล่าว