รมว.คลัง ดูโรงงานข้าวโพดหวาน SUN ร่วมรุกโมเดล BCG สู่ Net Zero

รมว.คลัง ดูโรงงานข้าวโพดหวาน SUN

รมว.คลัง รุดดูโรงงานข้าวโพดหวาน SUN ร่วมขับเคลื่อนโมเดล BCG สู่ Net Zero ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ตราสินค้า “KC” ให้การต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนตามโมเดล BCG Economy ณ โรงงานซันสวีท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า เป็นโอกาสดีที่บริษัทได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่มุ่งเน้นการยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตร และสนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Solar Rooftop และโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจแบบยั่งยืน และ (Net Zero Emission)

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริม โดยใช้โมเดล ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทย และก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ต่อไป

Advertisment