สกลนคร เตรียมป้องกันไฟป่า-งดการเผา หน้าแล้ง ลดฝุ่น PM 2.5

จังหวัดสกลนคร ป้องกันไฟป่า
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมหน่วยงานป้องกันไฟป่า พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันร่วมกันรณรงค์งดการเผา เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในช่วงหน้าแล้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครล, หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพานร่วมรับมอบนโยบาย

นางจุรีรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติประกอบกับตั้งแต่ปี 2562- 2565 ขณที่จังหวัดสกลนครเกิดเหตุไฟไหม้ป่าแล้ว 666 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 4,323.35 ไร่

อีกทั้งเป็นช่วงหน้าแล้งที่เสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย จังหวัดสกลนครจึงได้เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 โดยให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรงดการเผาพื้นที่การเกษตร

จังหวัดสกลนคร ป้องกันไฟป่า
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

รวมถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังคน อุปกรณ์ และรถดับเพลิง เสริมกำลังพล ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไประงับเหตุไฟป่าได้ทัน

ทั้งนี้ หากพบเห็นการเกิดไฟไหม้ป่า ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง