ประยุทธ์ เปิดงาน OTOP City 2022 คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 750 ล้านบาท

ประยุทธ์ เปิดงาน OTOP City 2022

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเปิดงาน OTOP City 2022 ภายใต้ธีม “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในเปิดงาน OTOP City 2022 พร้อมคณะภายใต้ธีม “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคมนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า จากการติดตามผลการจัดงาน OTOP อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา สังเกตเห็นได้ว่าสินค้า OTOP พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การออกแบบที่ดีขึ้น และสามารถทำตลาดให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากพิจารณาดูแล้ว สินค้าทุกชิ้นจะมีเรื่องราว มีอัตลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

               

สำหรับสินค้า OTOP ได้เริ่มต้นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เริ่มต้นโครงการศิลปาชีพ และลงไปช่วยเหลือเยี่ยมเยียนประชาชน ทำให้สินค้าในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีค่า มีความหมายมากขึ้น และมีการสืบสาน รักษา ต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน

“ในนามของรัฐบาลอยากบอกพวกเราทุกคนว่า วันนี้เราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและมีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องสืบไปในระยะยาว”

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโอกาสมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน และเป็นที่หมายสำหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน จากการประชุมและพบปะผู้นำต่างประเทศช่วงที่ผ่านมา ทุกคนให้ความชื่นชมประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการจัดการในภาพรวม

ขณะเดียวกันก็ต้องการมุ่งเน้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละภาคจากทั้ง 4 ภาคก็มีความหลากหลาย และจะต้องแสวงหาการทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นตามความต้องการของตลาด และต้องรับฟังเสียงของผู้บริโภคไปด้วย ข้อสำคัญคือเรื่องราวประกอบสินค้า

“ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมมงาน OTOP City 2022 และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมการจัดกิจกรรมนี้ และให้การสนับสนุนสินค้าของคนไทย ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเท พร้อมทั้งถือโอกาสนี้อวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์”

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2022 ภายใต้แนวคิด “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และ OTOP ชวนชิม

โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคี ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 3.การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารชวนชิม

4.การจัดพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2022 5.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค และกิจกรรมนาทีทอง และกิจกรรม HIGHLIGHTS ประกอบด้วย

1.ศิลปิน OTOP “นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า” 2.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ”นำเสนอชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 3.ผ้าไทยใส่ให้สนุก ”ใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส” 4.OTOP ของขวัญ ของฝาก “จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เหมาะสมเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่”

“ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 6,000 ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 20,000 รายการ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และคาดหวังว่าจะมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน และมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 750 ล้านบาท”