เปิดบริการรพ. นครท่าฉลอม ยกระดับศูนย์รักษา “มะเร็ง”

เอกชน-ประชาชนชาวสมุทรสาครร่วมผลักดันสร้าง รพ.นครท่าฉลอม มูลค่า 408 ล้านบาท ขนาด 178 เตียง หวังรองรับคนใช้บริการเบื้องต้น 4 ตำบล เบื้องต้นเปิดให้บริการ 2 ชั้น ให้โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นพี่เลี้ยง ด้านกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 คาดแล้วเสร็จปี 2561

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลนครท่าฉลอมด้วยการสนับสนุนจากประชาชนผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอาคาร 6 ชั้น บนที่ดิน 6 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตร มีจำนวนเตียง 178 เตียง มูลค่าอาคารทั้งหมด 408 ล้านบาท และได้มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของโรงพยาบาลรัฐ อย่างไรก็ตาม ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่าง

ดร.สุวันชัยกล่าวอีกว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีโรงพยาบาล หากเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งมีหลัก ๆ อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน ซึ่งมีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะ อีกทั้งการไปรักษาจะต้องเดินทางไป บางครั้งไม่สะดวกนัก และอาจจะไม่ทันการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ชาวท่าฉลอม นำโดยนางสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม และนางวีณา ศลิสุวรรณ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้จัดตั้งโรงพยาบาลที่ตำบลท่าฉลอมขึ้น

ซึ่งวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มูลนิธิได้โอนที่ดินและอาคารให้เป็นที่ราชพัสดุ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ประโยชน์ ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา ประกอบด้วย ผู้แทนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ผู้แทนจากชุมชน และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่อยู่ในบริเวณนั้น

เปิดแล้ว – โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และเตรียมสร้างอาคาร 2 ชั้น เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้เปิดให้บริการเบื้องต้น 2 ชั้น ได้แก่ รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แผนกฉุกเฉิน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทย โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาครเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเรื่องการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้ามา และบางส่วนรับสมัครเพิ่ม โดยเบื้องต้นถือว่าเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสมุทรสาครก่อน ตั้งเป้าเบื้องต้นรองรับผู้ใช้บริการ 4 ตำบล ประชากรประมาณ 40,000 คน ได้แก่ ท่าฉลอม ท่าจีน บางกระเจ้า และบางหญ้าแพรก รวมถึงประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครด้วย สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รอให้ รพ.สมุทรสาคร ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร ทำให้ต้องสร้างอาคารเพิ่มเติม เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 6 ชั้น ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน 2561 ใช้งบประมาณทั้งหมด 130 ล้านบาท เป็นอาคารประมาณ 40 ล้านบาท และเครื่องฉายแสงเบื้องต้น 90 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 ขณะที่อุปกรณ์อื่น ๆ ให้ทางภาครัฐจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วน

“โรงพยาบาลนี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนร่วมใจ ซึ่งร่วมกันบริจาคทั้งที่ดินจำนวน 6 ไร่ และเงิน โดยการบริหารจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น ซึ่งจะมีผู้แทนจากชุมชนด้วย เพราะว่าโรงพยาบาลจะอยู่อย่างยั่งยืนได้ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมช่วยกัน โรงพยาบาลแห่งนี้นับว่าเป็นโรงพยาบาลแรก ถ้านับขนาดของโรงพยาบาล ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่ประชาชนร่วมใจกันสร้าง ร่วมใจกันบริจาค”