ทุ่ม 1.5 หมื่นล้านพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 30 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเตรียมเร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี แต่แนวโน้มของปริมาณผู้โดยสารเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 10.2 ล้านคน โดยในปี 2560-2568 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องให้บริการผู้โดยสารในปริมาณที่เกินขีดความสามารถ และต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสารระหว่างรอการดำเนินงานตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ คณะกรรมการ ทอท.จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะกลาง โดยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน กำหนดดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561 อาทิ ปรับปรุงป้ายบอกทางเพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า-ออกของผู้โดยสาร เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารด้วยการรื้อย้ายสวนหย่อม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับจำนวนเครื่อง X-ray ปรับปรุงทางสัญจร และเพิ่มพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร เป็นต้น

สำหรับแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นแผนระยะยาวที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2575 ด้วยงบประมาณราว 15,000 ล้านบาท โดยมีส่วนงานสำคัญที่จะดำเนินการหลายส่วน อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ขนาด 4 ชั้น ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน โครงการสร้างถนน 6 เลน โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถจำนวน 2 อาคาร สามารถรองรับปริมาณรถได้ 2,500 คัน นอกจากนี้จะพัฒนาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังเก่าที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคน ขณะเดียวกัน

ในระยะที่สองจะขยายพื้นที่การรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมถึงโครงการพัฒนาหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 20 หลุม เพิ่มเป็น 35 หลุมจอดด้านทิศใต้ เพื่อรองรับอากาศยานได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2575 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคน

นาวาอากาศตรี มณธนิก กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี 2560 มีอากาศยานพาณิชย์ขึ้น-ลง 71,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.03 มีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน ทำการบินใน 13 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 26 สายการบิน ทำการบินใน 23 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 221 เที่ยวบินต่อวัน มีจำนวนผู้โดยสาร 10.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.30 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนถึงกว่า 1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 15 ขณะที่ปริมาณการขนถ่ายสินค้า 17,303 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.53

“ในส่วนของโครงการสนามบินแห่งที่ 2 ทางบอร์ด ทอท.ก็ให้ความสนใจที่จะมีสนามบินเชียงใหม่แห่งใหม่ ซึ่งได้เตรียมข้อมูลไว้ แต่ทั้งนี้ผู้มีอำนาจมากกว่าคณะกรรมการใหญ่ก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง” นาวาอากาศตรี มณธนิก กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ