ก้าวไกล กวาดคะแนนเสียง ส.ส. จังหวัดปทุมธานี ขึ้นนำอันดับหนึ่ง

คะแนนเลือกตั้ง ปทุมธานี

รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดปทุมธานี อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20.30 น. พรรคก้าวไกลคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 20.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แสดงผลความคืบหน้าการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าคะแนนเสียงจากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,422 หน่วย (หน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,415 หน่วย และหน่วยจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 7 เขต)

นับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ 108 หน่วย คิดเป็น 7.59% โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยที่นับคะแนนเสร็จจำนวน 46,079 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี 960,641 คน คิดเป็น 4.80%

               

สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดปทุมธานี ณ เวลา 20.30 น. ผลคะแนนการคาดการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะนี้พรรคก้าวไกลคะแนนนำอันดับหนึ่ง มี 11,603 คะแนน คิดเป็น 25.18% ได้จำนวน ส.ส.รวม 3 คน พรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับสอง มี 4,285 คะแนน คิดเป็น 9.30% ได้จำนวน ส.ส.รวม 2 คน 

ทั้งนี้ ผลคะแนนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรวม พรรคก้าวไกลคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง มี 12,978 คะแนน คิดเป็น 28.16% ตามด้วยพรรคเพื่อไทย มี 7,351 คะแนน คิดเป็น 15.95% และอันดับสามคือพรรครวมไทยสร้างชาติมี 3,287 คะแนน คิดเป็น 7.13%