จังหวัดยโสธรจัดใหญ่ งานบุญบั้งไฟ บูชาพญาแถนปี’66

จังหวัดยโสธร เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคมนี้ พร้อมชมการจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 โดยมี หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

ทั้งนี้ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวอีสาน เพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาพญาแถน ผู้บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญเติบโตงอกงาม ก่อให้เกิดความผาสุกความสนุกสนาน รื่นเริง รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ว่ายโสธรเมือง เกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสาน

บุญบั้งไฟ ยโสธร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร จึงได้มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาวอีสาน ที่สืบทอดความเชื่อมาแต่โบราณถึงปัจจุบันอย่างมั่นคง โดยการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร กำหนดระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่

  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ชมขบวนรถบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ การประกวดกองเชียร์ ประกวดธิดาบั้งไฟโก้
  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ สวยงาม ขบวนรำเซิ้ง ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ชมการจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ บั้งไฟเสี่ยงทาย การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร
บุญบั้งไฟ ยโสธร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

โดยงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อป สินค้าของฝาก ของที่ระลึก ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ช้อป สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดยโสธรได้ตลอดงาน

Advertisment
บุญบั้งไฟ ยโสธร
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

สำหรับเมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม 2566) ที่บริเวณถนนแจ้งสนิท บริเวณแยกศาลากลางจังหวัดยโสธร ชาวชุมชนแต่คุ้มวัดได้ทยอยเคลื่อนรถขบวนบั้งไฟ เข้ามาจอดเพื่อตกแต่งขบวนรถบั้งไฟ ชาวยโสธรรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเช็คอินความสวยงามของขบวนบั้งไฟแต่ละคุ้มวัดแล้ว ส่วนภาคค่ำมีประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดเทพบุตรบั้งไฟ การแสดงแสงสีเสียง และการแสดงคอนเสิร์ต

อย่างไรก็ตาม งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ถือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อของท้องถิ่นเกี่ยวกับตำนานการขอฝนจากองค์พญาแถน ซึ่งผูกพันกับการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน และงานประเพณีบุญบั้งไฟยังแสดงออกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันทำบุญเดือนหก ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน