เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชวนชาวบ้านแยกขยะ แลกปุ๋ย ต่อยอดทำอิฐบล็อก

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญชวนชาวบ้านในชุมชน นำขยะพลาสติก มาร่วมกิจกรรมแยกขยะ แลกปุ๋ยและพืชผักสวนครัว ต่อยอดนำไปทำอิฐบล็อกจากขยะพาสติก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวมัลลิกา จีนนาคำ นายกเทศมนตรีดเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม “เชิญชวนพี่ น้องในชุมชน นำขยะพลาสติก (ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก) มาร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ แลกปุ๋ย และพืชผักสวนครัว ทุกวันพุธ อาทิตย์สุดท้ายของเดือน” โดยพลาสติกที่ได้มาจะนำไปแปรรูปให้เป็นอิฐบล็อก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองแม่อ่องสอน เชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการแยกขยะ โดยเริ่มต้นแยกพลาสติกและเศษอาหาร ซึ่งขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) สามารถนำไปทำปุ๋ยและน้ำฉี่ไส้เดือน ส่วนขยะอนินทรีย์จำพวกพลาสติก ก็สามารถเอาไปแปรรูป แปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกได้

               

“พ่อแม่พี่น้อง มีส่วนสำคัญที่ช่วยกันแยกขยะ และเทศบาล อบต. อปท. จะได้จัดการต่อได้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด สิ่งแวดล้อมร่วมรักษา เศรษฐกิจต้องนำพา ร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเห็นคุณค่า”

ทั้งนี้ “ขยะ” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทั่วประเทศ เนื่องจากขยะมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน แต่การจัดการกลับมีวิธีที่จำกัด เช่น การฟังกลบ ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุด แต่ในปัจจุบันก็หาพื้นที่ได้ยากมากขึ้นทุกที และสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นการพยายามนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า ZERO WASTE

Advertisement

สำหรับปัญหาของการจักเก็บขยะพลาสติกกับขยะอินทรีย์ที่ปนเปกันมา การแยกที่หน้างานทำได้ยาก ซึ่งใช้ประโยชน์แทบไม่ได้ สุดท้ายต้องนำไปฝังกลบ (ซึ่งหาที่ฝังยากขึ้น ๆ ทุกวัน) ดังนั้น การเชิญชวนประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการช่วยเหลือได้ดีที่สุด