“มูราตะ” ขยายโรงงานใหม่ ทำเศรษฐกิจลำพูนคึกคัก

มูราตะ

กรอ.ลำพูนเผย “มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์” ขยายโรงงานแห่งใหม่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทำเศรษฐกิจกระเตื้อง พร้อมเปิดรับพนักงานหลายแผนกจำนวนมาก

รายงานข่าวจากจังหวัดลำพูนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4/2566

โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจคือ สภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดลำพูน สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โครงการเที่ยวฟิน In green Season ลำปาง และลำพูน

               

โดยเฉพาะในด้านสภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดลำพูนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวกคือ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ขยายกิจการ เพิ่มการลงทุนโดยก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ ได้เริ่มการดำเนินงานเฟสหนึ่งโดยเริ่มทยอยนำเข้าเครื่องจักร และจะนำเข้าเครื่องจักรมากขึ้น และมีการเปิดรับพนักงานในแผนกต่าง ๆ จำนวนมากส่วนในด้านลบเกิดการชะลอตัวในด้านการผลิตและการลงทุนของธุรกิจอื่นในจังหวัด สืบเนื่องจากนโยบายของพรรคการเมืองการหาเสียงในปัจจุบัน กำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญของลำพูน สถานการณ์ด้านการตลาดลำไย การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูปี 2566 ประมาณร้อยละ 60 การเก็บเกี่ยวนอกฤดู ซึ่งผลผลิตจะออกใน 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยราคาลำไยปรับขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากตลาดปลายทางประเทศจีนมีความต้องการผลผลิตมากขึ้น

Advertisement