เริ่มแล้ว! งานวลัยลักษณ์เดย์ และเกษตรแฟร์ 2018 ชู 4 กิจกรรมหลัก-สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานงานวลัยลักษณ์เดย์ และงานเกษตรแฟร์ 2018 ขึ้น ซึ่งจะมีไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด WU LAND of Glory วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนเข้าเยี่ยมชมพัฒนาการความก้าวหน้าทางการศึกษา งานวิจัย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมี 4 งานหลัก ประกอบด้วย งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการเปิดโอกาสเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา งานวิจัยผลงานวิชาการ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายตามความสนใจ มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแน่นอน

สำหรับ 4 งานหลัก คือ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอก ประเภทนักเรียนและเยาวชน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมเดิน-วิ่ง Pharmacy WU Mini Marathon พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ย้อนเมืองโบราณสถานตุมปัง กีฬาวลัยลักษณ์เดย์ ศิลปะและการแสดงภาคกลางคืน

ส่วนการสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษ โดยนายผยง ศรีวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SAH Expo 2018 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมการออกแบบ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย การประชุม 2nd Work Integrated Learning Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”

นอกจากนั้นยังมีการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 เรื่องพลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุม 2nd Living Will and Palliative Care Conference การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์วิจัยระดับปริญญาตรีและ Symposium of International Language and Knowledge 2018 รวมทั้งสิ้น 12 รายการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ