ทัพธุรกิจ บุกลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง


คอลัมน์ ดาต้าภูธร

หลังจากรัฐบาลพยายามผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบขนส่งอย่างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เพื่อส่งเสริมการเดินทางไร้รอยต่อ การมุ่งพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ข้อมูลจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีอีซี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งหมด 71 โครงการ

โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนมากสุดที่จังหวัดชลบุรี 36 โครงการ เงินลงทุนกว่า 13,666 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานไทยประมาณ 2,579 คน รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง 25 โครงการ เงินลงทุน 6,466 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานไทย 602 คน และจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โครงการ เงินลงทุน 5,165 ล้านบาท จ้างแรงงานไทย 569 คน

ขณะที่ปี 2560 ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมในพื้นที่ EEC ทั้งหมด 300 โครงการ เงินลงทุนกว่า 252,692 ล้านบาท

เกิดการจ้างงาน 23,290 คน ซึ่งจังหวัดชลบุรียังครองอันดับโครงการที่ได้อนุมัติมากที่สุด 153 โครงการ เงินลงทุน 115,680 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง 105 โครงการ 106,231 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 42 โครงการ เงินลงทุน 30,781 ล้านบาท ตามลำดับ

 

 

 

Previous articleคิกออฟระบบเก็บเงิน 2 มอเตอร์เวย์
Next articleอัพเดทเทรนด์ใหม่เศรษฐีที่ดิน…ลงทุนสร้าง”โรงเรียนนานาชาติ” รับตลาดโต!