เอกชนร้องแก้ผังเมืองเขาหลัก ลงทุนเวลเนสปั๊มรายได้ชุมชน

เขาหลัก
ชายทะเลเขาหลัก (ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ธุรกิจเขาหลัก พังงา ร้องขอแก้ผังเมืองจังหวัด ให้สร้างอาคารขนาดใหญ่เกิน 2,000 ตารางเมตร หวังบูมลงทุนด้านเวลเนส โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนปลูกพืชสมุนไพร-แปรรูปสร้างรายได้

นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมลาฟอลร่า เขาหลัก และโรงแรมลา เวล่า เขาหลัก ในฐานะนายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมา สมาคมร่วมกับกฎบัตรไทย และภาคเอกชนในจังหวัดพังงา ร่วมกันผลักดันในการขอปรับแก้ผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะผังเมืองของเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมตั้งอยู่ 100 กว่าแห่ง แต่ผังเมืองกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เกิน 2,000 ตารางเมตร

ดังนั้น หากสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและชุมชนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ให้เอื้อประโยชน์กันได้ จะมีผู้ประกอบการพร้อมจะขยายการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มลาฟอลร่าของตนเองมีแผนจะลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) ทั้งโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจองที่พักเข้ามาในอันดามันจำนวนมาก เพื่อเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมเชื่อว่าสามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้จะมีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าสนใจเข้ามาลงทุนบริเวณเขาหลัก

               

นายสมพงษ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขาหลัก ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ในจังหวัดพังงา ได้แก่ อำเภอกะปง อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง หลายพื้นที่ติดปัญหาผังเมือง รวมถึงบริเวณนาใต้กำหนดเป็นพื้นที่สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย หากมีกฎระเบียบบังคับสร้างอาฟคารสูงได้ไม่เกินกี่ชั้น ต้องมีที่จอดรถ การกำหนดกฎระเบียบมากไม่เอื้อให้นักธุรกิจมาลงทุน ต้องผ่อนผันให้สามารถสร้างอาคารสูงขึ้นได้ การทำเวลเนสที่เขาหลัก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอกชนไม่ได้ทำเพื่อการค้าอย่างเดียว แต่ต้องการสร้างให้เกิดรายได้กับเกษตรกรในชุมชนในจังหวัดพังงาที่มีการปลูกพืชสมุนไพรกันจำนวนมากด้วย โดยเฉพาะบริเวณเขาหลักมีการปลูกขมิ้น ใน อ.ทับปุด และ อ.กะปง จ.พังงา ถือเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้

เพราะพื้นดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ น้ำดี ธรรมชาติ อากาศสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร หากมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกมหาศาล เช่น คนจีน ออสเตรเลีย เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจเป็นเอเย่นต์ซื้อยาดม ยาหม่อง ครีมบำรุงผิว ไปขายต่อ บอกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีสารเคมี บำรุงด้วยธรรมชาติจริง ๆ

ตอนนี้ธุรกิจด้านเวลเนสทั่วโลกเติบโตมาก ยกตัวอย่างในยุโรป The European Spas Association (ESPA) ตอนนี้มีสมาชิก 30 ประเทศ เห็นความสำคัญของการใช้ธรรมชาติบำบัดในเรื่องสมุนไพร เพราะไม่ทำให้เกิดผลกระทบเหมือนการใช้เคมี สถาบันโกลบอลเวลเนส (Global Wellness Institute-GWI) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งเน้นงานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาด้านสุขภาพเชิงป้องกันและอุตสาหกรรมเวลเนสทั่วโลก

เวลเนสของประเทศไทยมีโอกาสเติบโตสูง สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เช่น ลูกประคบ, นวดไทย Thai massage เป็นที่นิยมมีร้านเปิดอยู่ทั่วโลกนับเป็นหมื่นแห่ง ที่ผ่านมาตอนช่วงเกิดโควิด-19 มีการให้ความสำคัญพืชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรนำมารักษาโควิด-19

ดังนั้นหลังเกิดโควิด-19 เริ่มมีการนำพืชสมุนไพรอื่นมาใช้ ตนมีแนวคิดอยากส่งเสริมธุรกิจการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ยาวนาน (post COVID-19 syndrome treatment) ซึ่งทั่วโลกน่าจะมีจำนวนมาก หากมีผู้มาใช้บริการในประเทศไทย 1-2% ก็รองรับไม่ไหวแล้ว แต่การรักษาต้องอาศัยความชำนาญทางการแพทย์ ที่ผ่านมาจึงได้ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการ

นายองอาจ อติเศรษฐ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จังหวัดพังงามีปัญหาเรื่องผังเมืองหลายอำเภอ โดยเฉพาะบริเวณเขาหลักส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว และสีเขียวอ่อนทแยงขาว ไม่สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้เกิน 2,000 ตารางเมตร และสร้างตึกสูงได้อย่างมาก ประมาณ 3-4 ชั้น

รวมถึงไม่สามารถก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และไม่สามารถจัดสรรที่ดินขายได้ ที่ผ่านมาภาคเอกชนในจังหวัดพังงาพยายามผลักดันให้มีการแก้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 กันมาตั้งแต่ที่ประกาศใช้ผังเมืองรวมในปี 2560 หรือ 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกับทางจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองแล้ว แต่ขั้นตอนการปรับแก้ผังเมืองเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ส่งผลให้การพัฒนาภาพรวมของจังหวัดทำได้ไม่เต็มที่